Pierwsze Dni Patronalne Miasta Białegostoku

26 września wieczorem społeczność Zespołu Szkół Katolickich wraz z rodzinami uczestniczyła w uroczystych obchodach w ramach Pierwszych Dni Patronalnych Miasta Białegostoku. Białe chusty i papierowe kwiaty symbolizowały „Czystość”, jedno z haseł, do których nawiązywał za życia Patron Białegostoku, Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko. Błogosławiony ks. Michał Sopoćko został ustanowiony Patronem Białegostoku 15 lutego 2016 r. Rada Miasta ustanowiła również dzień 28 września (rocznica beatyfikacji ks. Sopoćki) świętem Patrona Miasta Białegostoku. Zgodę na ogłoszenie Błogosławionego Księdza Michała Sopoćko patronem Stolicy Podlasia wyraziła wcześniej Stolica Apostolska.