Konkurs Wiedzy o Filmie:

XIII Konkurs Wiedzy 

o Filmie Anglojęzycznym

Szanowni Państwo!

Już po raz trzynasty Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku zapraszają młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do sprawdzenia wiedzy o filmie i umiejętności językowych w Konkursie Wiedzy o Filmie Anglojęzycznym.

            Konkurs odbywa się w języku angielskim.

 

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 2. Koordynatorami konkursu są: Joanna Carewicz z Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku i Ewelina Ramotowska z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
 3. Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają koordynatorzy.
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
  • Joanna Carewicz – przewodnicząca;
  • Ewelina Ramotowska – członek komisji.

II CELE KONKURSU

 1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
 3. Wzbogacenie wiedzy o filmie anglojęzycznym.

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

 1. Kategorie:
  • reżyserzy;
  • aktorki i aktorzy;
  • Oskary;
  • muzyka filmowa;
  • tytuły filmów;
  • słynne cytaty filmowe.
 1. Przykładowe pytania dla etapu szkolnego konkursu:

I Directors:

 1. Who has directed „Braveheart”?
 2. Steven Spielberg b. Robert Zemeckis c. Mel Gibson  d. James Cameron.
 3. Who has directed “Men In Black II”?
 4. David Fincher b. Barry Sonnenfeld c. John McTiernan  d. Andrew Davis.

 

II Actors & Actresses:

 1. Richard Gere, Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones have played together in which of these films:
 2. Mystic River b. Phone Booth c. Once Upon A time In Mexico  d. Chicago
 3. Al Pacino and Collin Farrell have played together in which of these films:
 4. Confessions of a Dangerous Mind  b. The Recruit  c. Devil’s Advocat  d. The Fugitive

 

III Oscars:

 1. Kevin Spacey has won The Best Actor Oscar for his role in which of these films:
 2. American Beauty  b. L. A. Confidential  c. Midnight In The Garden Of Good And Evil  d. K-Pax
 3. Whoopi Goldberg has won The Best Actress Oscar for her role in which of these films:
 4. The Color Purple  b. Ghosts Of Mississippi  c. Sister Act  d. Ghost

Uczniowie spośród podanych możliwości wybierają jedną prawidłową odpowiedź.

 

 1. Przykładowe typy zadań dla etapu międzyszkolnego:
  • dopasowywanie angielskich tytułów filmowych do ich polskich odpowiedników;
  • znajomość tytułów filmów z danym aktorem;
  • dopasowywanie fragmentu muzyki do konkretnego tytułu filmowego;
  • rozpoznawanie znanych cytatów filmowych;
  • rozpoznawanie gatunków filmowych (np. „Avatar” – science fiction).
 1. PRZEBIEG KONKURSU.

 

1.Etap I – Eliminacje szkolne:

Udział szkoły (wzór nr 1) należy zgłosić do 07.04.2017r (piątek) na adres e-mailowy organizatorów: asiu@poczta.fm

Uwaga! NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PO TERMINIE.

Nauczycieli, którzy pragną otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie, prosimy o zaznaczenie tego w przesyłanej e-mailem informacji. Do koordynatorów konkursu na terenie danej szkoły tuż po otrzymaniu zgłoszenia szkoły zostanie przesłany drogą e-mailową test konkursowy wraz z kluczem.

Eliminacje szkolne odbędą się w macierzystej szkole uczestników w dniu 11.04.2017r. (wtorek). Test trwa 30 minut. Protokół z eliminacji szkolnych (wzór nr 2) należy przesłać na adres e-mailowy organizatorów asiu@poczta.fm do dnia 14.04.2017r. (piątek).

            Do eliminacji międzyszkolnych szkoły zgłaszają 1 ucznia, który uzyskał w teście największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy kilkoro uczniów uzyskuje taką samą liczbę punktów, wszyscy przechodzą do etapu II.

 1. Etap II – Eliminacje międzyszkolne:

Etap międzyszkolny odbędzie się 25 kwietnia 2017 (wtorek) w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Test potrwa 45 minut, w godzinach 13.15 – 14.00.

Prosimy, by nauczyciele wraz z uczniami przyszli na godz. 13.00. Wówczas podane zostaną wszystkie sprawy organizacyjne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi ok. godziny 14.15.

Laureatami konkursu zostaje troje uczniów z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy kilkoro uczniów uzyskuje taką samą liczbę punktów, uczniowie przystępują do dogrywki w formie pisemnego testu. Wszyscy uczniowie przystępujący do II etapu konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa. Z przebiegu konkursu zostaje sporządzony protokół.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt drogą e-mailową z koordynatorami: asiu@poczta.fm

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

W tym roku nagrody będą równie atrakcyjne jak w poprzednich edycjach. Informacje o konkursie na stronach internetowych organizatorów oraz na Facebooku: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

Na zgłoszenia czekamy do 7 kwietnia br. Szczegóły konkursu. (kliknij)

                                                                                                      Z poważaniem,

                                                                            Joanna Carewicz

koordynator i współorganizator konkursu