Pielgrzymka Młodzieży na Jasną Górę

Pielgrzymka Młodzieży na Jasną Górę organizowana przez Radio MARYJA przy parafii św. Rocha
wyjazd 6 maja 2017r. o godz. 7.00.
Program spotkania:
– Świadectwa
– Występ zespołu Arkadio
– Eucharystia
– Zawierzenie Maryi Królowej Polski

Powrót do Białegostoku w godzinach nocnych
Koszt- 40 zł
Zapisy- Pani Wanda tel. 609191040