XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 2-10 czerwca 2018 w całej Polsce odbywa się XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, któremu towarzyszy hasło: „Czytanie łączy”. Do akcji promującej czytanie dołączyli również uczniowie klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami. Do wspólnego czytania zaproszeni zostali: funkcjonariusz Straży Granicznej oraz ksiądz wicedyrektor Krzysztof Kamiński.
Młodzi czytelnicy wybrali się także do „Wersalu Podlasia”, czyli do pałacu Branickich, w ogrodach którego wspominali Izabelę Branicką i jej imponujące księgozbiory oraz oczywiście czytali książki.