Uczniowie klas IV KSP oraz wszystkich klas KLO na pierwszej lekcji języka angielskiego napiszą test, który zadecyduje o podziale grup językowych.