Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru

<?php the_title(); ?>

7 września 2018 r. reprezentacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Udział w uroczystościach utrwalił w nas pamięć o tragicznych losach obywateli polskich wywożonych na Sybir. Marsz odbył się pod hasłem „Przez Sybir do Niepodległej” w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zgromadziliśmy się przy Pomniku Katyńskim. Następnie maszerowaliśmy ulicami naszego miasta do kościoła pw. Ducha Świętego. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Seniora Edwarda Ozorowskiego. Homilię wygłosił ks. ppłk Tomasz Paroń. Nawiązując do tegorocznego hasła marszu, przypomniał w niej historię wywózek na Sybir. Usłyszeliśmy w czasie homilii m.in.: „17 września 1939 r. Związek Sowiecki napadł na nasz kraj. Od lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. trwały deportacje Polaków. Wywieziono ponad milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy osób”. Przypomniał również słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w czerwcu 1991 r. w czasie pielgrzymki do naszej Ojczyzny i Jego nauczanie poświęcone Dekalogowi. Liturgia Mszy Świętej była bardzo uroczysta: z udziałem orkiestry dętej oraz chóru.

Po Mszy odbyły się uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka: modlitwa za zmarłych, apel poległych, salwa honorowa za zmarłych oraz złożenie kwiatów. Na tegoroczny marsz przybyli Sybiracy z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz wielu miast Polski. W uroczystościach uczestniczyła m.in. Pani Senator Anna Maria Anders, córka generała Andersa, która w swoim wystąpieniu powiedziała, że jeżdżąc po świecie zauważyła, że niektórzy nie mają wiedzy o napaści Niemiec na Polskę w 1939 r., a o Sybirze tym bardziej. Zachęcała, aby młodzież przekazywała prawdę historyczną o drugiej wojnie światowej oraz Golgocie Wschodu.

Nie mogło nas tam zabraknąć…

 

Mirosław Heleniak