Pielgrzymka klas trzecich gimnazjum i klas ósmych do Patronki Szkół – Matki Bożej Miłosierdzia

<?php the_title(); ?>

Pielgrzymka klas trzecich gimnazjum i klas ósmych do Patronki Szkół – Matki Bożej Miłosierdzia. W dniach 11-12 października pielgrzymowaliśmy po Wilnie śladami polskich świętych i błogosławionych – siostry Faustyny Kowalskiej i ks.Michała Sopoćki. Dane nam było poznawać także miejsca związane z życiem i działalnością wybitnych polskich romantyków i uczonych XIX w. Rozpoczęliśmy od Eucharystii w Ostrej Bramie po czym poznawaliśmy miasto młodego Mickiewicza, stąd w galerii znalazły się zdjęcia uniwersytetu, mieszkania wieszcza czy cela Konrada. Udało się nam udokumentować piękne przykłady wileńskiego baroku i pomodlić na cmentarzu na Rossie. Żegnając się z Litwą, zajechaliśmy do zamku książąt litewskich do Trok.