Finał XXIII Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”

16 października 2018r., w 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Biskupa Rzymu w Zespole Szkół Katolickich  im. Matki Bożej Miłosierdzia odbył się finał XXIII Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć próg nadziei”, którego organizatorami byli: Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Na konkurs wpłynęło 25 wierszy od 5 młodych twórców – uczniów białostockich szkół.

Komisja konkursowa w składzie:
• prof. Halina Krukowska – Uniwersytet w Białymstoku – przewodnicząca komisji,
• Małgorzata Lipińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku – członek komisji,
• prof. Dariusz Kulesza – Uniwersytet w Białymstoku – członek komisji,
• Alicja Jelska – lekarz medycyny, członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej, członek komisji,
• Wioletta Agnieszka Zawadzka – nauczyciel polonista – I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, członek komisji,
• Katarzyna Lankau – nauczyciel polonista i bibliotekarz – Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
• Mirosław Heleniak – sekretarz komisji
po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanowiła:
W kategorii „Zestaw”
• przyznać I miejsce – Aleksandrze Maj– uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za zestaw wierszy opatrzony godłem „Piórko”
• II miejsce – nie przyznawać
• III miejsca – nie przyznawać.
W kategorii „Wiersz”
• przyznać I miejsce – Aleksandrze Maj – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku za wiersz *** [ na początku było/ łatwiej]
• II miejsca – nie przyznawać
• przyznać III miejsce – Gabrieli Trzeciakowskiej – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza      w Białymstoku za wiersz *** [Najbardziej/ Lękam się zasypiania]oraz Mai Szolc – uczennicy Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku za wiersz „Prawda”
Laureaci konkursu otrzymali z rąk prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Tadeusza Ruminowicza oraz profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Dariusza Kuleszy, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Podziękowania za upowszechnianie idei konkursu nauczycielom-opiekunom przekazała dyrektor Zespołu Szkół Katolickich, Honorata Kozłowska.
Profesor Dariusz Kulesza, który zabrał głos na zakończenie gali, zachęcał zebranych młodych ludzi, aby „przekraczali próg nadziei i pisali wiersze”, gdyż poezja, rozumiana jako „namiętna pogoń za rzeczywistością”, pozwala nam ocalić lub ponownie odkryć najważniejsze w życiu wartości, o których tak często przypominał nam św. Jan Paweł II.