Ranking liceów

<?php the_title(); ?>

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku na III miejscu w regionie w rankingu liceów!!!

Poranny.pl 26 listopada br. opublikował ranking liceów ogólnokształcących w regionie, których uczniowie robią największe postępy w nauce.

Ranking liceów ogólnokształcących w Białymstoku został przygotowany w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną. Jest to wskaźnik, który pokazuje wkład szkoły w wyniki nauczania. Pod uwagę bierze się wyniki egzaminów zewnętrznych. Sprawdza się, np. z jakimi wynikami egzaminu gimnazjalnego uczeń przyszedł do szkoły i jak zdał maturę. Wartości EWD zostały obliczone i podane przez Instytut Badań Edukacyjnych dla lat 2016-18. W rankingu wykorzystano dane dotyczące przedmiotów humanistycznych.

Cieszymy się niezmiernie!