GORZKIE ŻALE
każdy czwartek
Wielkiego Postu
7.30 – kaplica szkolna