Konkurs profilaktyczny: „Trzymaj formę”

9 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali nr 40 odbędą się warsztaty dotyczące kształtowania nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży, promocji zasad aktywnego stylu życia oraz  zbilansowanej diety.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas VII – VIII KSP oraz uczniów gimnazjum.

30 kwietnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali 40 odbędzie się konkurs profilaktyczny obejmujący zagadnienia z warsztatów prozdrowotnych.

Dla uczestników konkursu przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas gimnazjalnych oraz z klas VII – VIII KSP do udziału w warsztatach i konkursie profilaktycznym.

I. Łuczaj