Nagrody specjalne

Dziś, w czasie apelu szkolnego gratulowaliśmy naszym laureatom i finalistom Wojewódzkiech Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach w bieżącym roku szkolnym. Podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przyczynili się do sukcesów swoich podopiecznych.
Apel był też okazją do uhonorowana tych uczniów, którzy swoimi osiągnięciami w nauce i codzienną postawą zasłużyli na wyróżnienie. Z rąk p. Urszuli Jurkowskiej – prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich stypendia oraz nagrody otrzymali: Aleksandra Mejsak z kl. I KLO, Filip Perkowski z kl. IIID KG i Jan Machelski z kl. VIIIB KSP.
Serdecznie gratulujemy!