Karta rowerowa

<?php the_title(); ?>

Wczoraj w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową w ramach przedmiotu technika w klasach czwartych szkoły podstawowej. Nad prawidłowością przebiegu zaliczenia czuwał mgr Mirosław Heleniak i mgr Jacek Markiewicz. Część praktyczna przeprowadzona była przy użyciu roweru jednośladowego, lecz aby do niego przystąpić, wcześniej uczniowie musieli uzyskać pozytywny wynik z części teoretycznej. Główny egzamin polegał na przejechaniu na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy pozytywnie go zaliczyli.