Komiks inspirowany lekturą

<?php the_title(); ?>

Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III liceum do konkursu „Komiks inspirowany lekturą – z postaciami literackimi przez epoki. Średniowiecze”.
Czas trwania konkursu: 17 lutego 2020 r. – 30 kwietnia 2020 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (IV – VI); uczniowie szkół podstawowych (VII – VIII); uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednej planszy komiksu o tematyce: Moja ulubiona postać literacka w świecie literatury średniowiecznej. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu. Praca powinna być jednostronna, wykonana na arkuszu papieru o formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm (B1).
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/… lub w bibliotece szkolnej.