Konkurs „Zachłysnąć się przestrzenią”

<?php the_title(); ?>

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie „Zachłysnąć się przestrzenią” organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– pięknego czytania (teksty Olgi Tokarczuk nawiązujące do konkursowego hasła),
– fotograficzny.
W konkursie pięknego czytania uczestnik prezentuje wybrany przez siebie fragment utworu o tematyce zgodnej z hasłem konkursu: „Zachłysnąć się przestrzenią” – czas występu: do 5 minut z tolerancją 15 sekund.
W konkursie fotograficznym każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
Czas trwania konkursu:
04.02 – 13.03.2020 r. – nadsyłanie zgłoszeń i prac;
02.04.2020 r. – Gala Finałowa: konkurs pięknego czytania (oba etapy – eliminacje i występ finałowy), wręczenie nagród w obu kategoriach.
Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/… lub w bibliotece szkolnej.