Zakodowane pączki

<?php the_title(); ?>

Warto rozwijać umiejętność logicznego myślenia w korelacji z bieżącymi wydarzeniami i kreatywnymi aktywnościami.
W tym celu klasa 2a KSP wybrała matę edukacyjną, na której uczniowie za pomocą „zakodowanych pączków” mogli ćwiczyć odczytywanie współrzędnych, odczytywać kody i doskonalić orientację przestrzenną. Podsumowaniem było pączkowe memory.