100. rocznica urodzin Jana Pawła II

<?php the_title(); ?>

18 maja 2020 r. w poniedziałek obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Najlepszym prezentem urodzinowym dla Papieża jest życie zgodne z Jego nauczaniem, czyli życie Ewangelią. Jan Paweł II często przypominał, jak ważna jest w życiu człowieka osobista łączność z Chrystusem, „którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa”.

(fragment homilii w czasie liturgii słowa na Placu Adama Mickiewicza, Poznań, 3 czerwca 1997  r.)

 

Dziękując Bogu za dar Osoby Jana Pawła II, chcemy się włączyć w obchody Jego setnych urodzin poprzez: