Od Lolka do Świętego Jana Pawła II – konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle

W dniu 100. urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy uczniów klas VII-VIII KSP oraz I-II KLO do udziału w konkursie wiedzy o Papieżu-Polaku.
Zadaniem uczestników będzie udzielenie w określonym czasie odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej wiedzy o życiu, działalności i twórczości Karola Wojtyły. Zostaną one udostępnione w aplikacji Quizizz 18 maja 2020 r. w godzinach 15.30 – 18.30.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie online zostaną opublikowane dn. 16 maja 2020 r.
Przewidujemy nagrody dla najlepszych!