Pożegnanie Absolwentów klas ósmych

Wczoraj, w przeddzień zakończenia roku szkolnego, pożegnaliśmy klasę VIII. Była to wyjątkowa klasa, bowiem powstała zaledwie 3 lata temu. Jej uczniowie, którzy przyszli z różnych szkół, stworzyli zgrany zespół, który chętnie angażował się w życie szkoły.
Dziękujemy Wam, drodzy Ósmoklasiści, za wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły, za Wasze uśmiechy, talenty, za Waszą pracę, za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach i zawodach sportowych.
Życzymy Wam dobrych wyborów dalszej drogi. Niech Matka Boża Miłosierdzia, patronka naszych szkół, będzie Waszą przewodniczką na drodze ku dorosłości.