Konkurs plastyczny dla dzieci „Choć jeden dzień Pszczołą być”

<?php the_title(); ?>

Dwie kategorie wiekowe

  • 0-4 klasa,
  • 5-8 klasa.

Uczestnik wykonuje pracę  plastyczną w formacie A4, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły, prace przestrzenne itp.).

Tematy prac:
  • rola pszczoły w przyrodzie,
  • zagrożenia dla pszczół wynikające z małej liczby pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,
  • sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,
  • możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Prace należy wysłać do 31.05.2021 r. na adres organizatora, czyli Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.