PANI DYREKTOR NA MEDAL!

4 października postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została PANI DYREKTOR HONORATA KOZŁOWSKA.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że oddał naszą szkołę w tak szlachetne i troskliwe ręce.
Pani Dyrektor – gratulujemy i dziękujemy!🥈