Olimpusek

1. kwietnia 2022 r. uczniowie klas II i III KSP wzięli udział w wiosennej sesji ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpusek”. Zadania konkursowe obejmowały zestaw 21 pytań o różnej skali trudności. Udział w Olimpiadzie z języka angielskiego pozwolił najmłodszym uczniom wykazać się znajomością słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła konkursu ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Nad przebiegiem olimpiady czuwały nauczycielki języka angielskiego: pani Renata Dąbrowska, pani Urszula Harasimowicz oraz pani Anna Jabłońska. Trzymamy kciuki na naszych uczniów.