Diakon Michał Rogucki – absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku z roku 2012 z radością zawiadamia, że 28 maja 2022 roku podczas Eucharystii o godz. 11 w Bazylice Archikatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku otrzyma sakrament święceń kapłańskich. Dzień później zaś 29 maja 2022 roku o godz. 12.00 ksiądz neoprezbiter odprawi swoją pierwszą Mszę świętą w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Wdzięczny Bogu za dar Chrystusowego kapłaństwa ksiądz Michał zaprasza serdecznie nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku do uczestnictwa w tych uroczystościach i wspólnej modlitwy. Zaproszenie opatrzone jest piękną myślą z obrzędów święceń kapłańskich „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Modlimy się, Michale, by się tak stało!