Bądź wierny, idź – pożegnanie Absolwentów

18 czerwca 2019 r. uroczyście pożegnaliśmy 105 absolwentów Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Był to niezwykły czas wyróżnień, gratulacji, podziękowań a także… wzruszeń. Tegoroczni absolwenci w sposób szczególny zapiszą się w historii naszych szkół, gdyż po raz ostatni opuścili mury uczniowie Katolickiego Gimnazjum i po raz pierwszy uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia w dalszym życiu.

Aneta Wilczewska

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w kl. III Katolickiego Gimnazjum oraz w kl. VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbędzie się 18 czerwca 2019 r. we wtorek według następującego porządku:

  • 16.15 – zbiórka nam placu przed szkołą, przejście za sztandarem do kościoła,
  • 16.30 – Msza Święta w katedrze
  • 17.30 – uroczystość w hali sportowej
  • spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach I-VII Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbędzie się 19 czerwca 2019 r. we środę według następującego porządku:

  • 7.45 – zbiórka na placu przed szkołą, przejście za sztandarem do kościoła,
  • 8.00 – Msza Święta w katedrze,
  • 9.00 – uroczystość w nowej hali sportowej,
  • spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Społeczność Zespołu Szkół Katolickich rozpoczęła rok szkolny 2018/2019 mszą świętą w białostockiej katedrze, po której odbyło się spotkanie na hali sportowej. Życzenia owocnej pracy uświetniło wręczenie wyróżnień ufundowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Trzy uczennice: Hanna Piskorz z kl. VI KSP, Aleksandra Mejsak z kl. I KLO i Anna Carewicz z kl. II KLO otrzymały statuetki „Złote Serce” za ofiarną pracę, życzliwość dla innych i wzorowa postawę w roku szkolnym 2017/2018.

            Jan Machelski z kl. VIII KSP otrzymał stypendium stowarzyszenia, które będzie pobierał przez cały semestr zimowy.

            Dziesięcioro uczniów V i VI klasy KSP odebrało międzynarodowe certyfikaty z języka angielskiego.

            Po zakończonych uroczystościach w szkole troje uczniów i trzy nauczycielki naszych szkół (Jan Machelski, Krzysztof Pruszyński i Agnieszka Romanowska oraz p. Magdalena Brzozowska, p. Urszula Jurkowska i p. Joanna Lul) odebrali na miejskiej gali rozpoczęcia roku szkolnego medale „Diligentiae”. Są one przyznawane najpilniejszym uczniom z każdej szkoły w mieście oraz ich nauczycielom.

            Rok szkolny rozpoczęty został w dobrym stylu. Oby tak dalej!

Urszula Jurkowska