100. rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 r. w poniedziałek obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Najlepszym prezentem urodzinowym dla Papieża jest życie zgodne z Jego nauczaniem, czyli życie Ewangelią. Jan Paweł II często przypominał, jak ważna jest w życiu człowieka osobista łączność z Chrystusem, „którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa”.

(fragment homilii w czasie liturgii słowa na Placu Adama Mickiewicza, Poznań, 3 czerwca 1997  r.)

 

Dziękując Bogu za dar Osoby Jana Pawła II, chcemy się włączyć w obchody Jego setnych urodzin poprzez:

 

Maraton modlitwy

„Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy”.

Jan Paweł II, Poznań 1997

              Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele w związku z obchodami setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II zachęcamy do wzięcia udziału w Szkolnym Maratonie Modlitwy. Intencja Szkolnego Maratonu Modlitwy: dziękczynienie za Osobę św. Jana Pawła II oraz prośba w intencji dzieci i młodzieży o pogłębienie w nich miłości do Boga i bliźniego.

 

Start: 18 maja – poniedziałek

godz. 12.00

 

Meta: 18 czerwca – czwartek

godz. 12.00

 

            Każdego dnia o godzinie 12.00 przerwijmy swoje zajęcia i w łączności duchowej odmówmy tam, gdzie jesteśmy, modlitwę Anioł Pański, Pod Twoją obronę i Chwała Ojcu.

 

PONIEDZIAŁEK   kl.  I – II KSP

WTOREK                kl. III – IV KSP

ŚRODA                   kl. V – VI KSP

CZWARTEK           kl. VII – VIII KSP

PIĄTEK                   kl. I – II K.LO

SOBOTA                 RODZICE UCZNIÓW

NIEDZIELA            NAUCZYCIELE I WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY

 

Owoce zobaczymy na pewno w wieczności…, a może nawet wcześniej!

KONKURS PLASTYCZNY w 100. Rocznicę Urodzin wielkiego Świętego Polaka

KONKURS PLASTYCZNY w 100. Rocznicę Urodzin wielkiego Świętego Polaka – papieża Jana Pawła II pod tytułem:

SPACER Z JANEM PAWŁEM II PO NASZEJ SZKOLE

– spróbuj wyobrazić sobie, że św. Jan Paweł II przybywa do naszej szkoły, a ty towarzyszysz papieżowi i chcesz pokazać jakieś wybrane przez siebie miejsce…lub

PROJEKT ZAKĄTKA PAPIESKIEGO NA TERENIE

ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH

– wyobraź sobie, że otrzymała(e)ś zadanie utworzenia zakątka (postawienie figury, pomnika czy obrazu JP II) i wybierasz najodpowiedniejsze, według siebie, miejsce na terenie przy szkole… jak ono może wyglądać?

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

WSZYSTKICH CHĘTNYCH JJJ

UCZNIÓW KL. I-VI KSP

 

WARUNKI:

 

  • obowiązkowo wkomponowane logo lub nazwa Szkoły
  • technika dowolna: kredka, farba, ołówek, węgiel, wyklejanka – nie mogą być flamastry, mazaki czy długopisy
  • format A3
  • praca samodzielna, staranna i wykonana estetycznie
  • zrobione zdjęcie pracy z czytelnym podpisem wykonawcy na odwrocie (czyli dwa zdjęcia) i przesłane na adres: galannasm@gmail.com
  • termin nadsyłania prac do 31 maja 2020 r.

 

 

Przewidziano nagrody za najciekawsze prace!

Od Lolka do Świętego Jana Pawła II – konkurs wiedzy o Karolu Wojtyle

W dniu 100. urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy uczniów klas VII-VIII KSP oraz I-II KLO do udziału w konkursie wiedzy o Papieżu-Polaku.
Zadaniem uczestników będzie udzielenie w określonym czasie odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej wiedzy o życiu, działalności i twórczości Karola Wojtyły. Zostaną one udostępnione w aplikacji Quizizz 18 maja 2020 r. w godzinach 15.30 – 18.30.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie online zostaną opublikowane dn. 16 maja 2020 r.
Przewidujemy nagrody dla najlepszych!