Konferencja w której uczestniczyły klasy 1a i 1b KLO

Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez dostępu do internetu. Dzisiejsza szkoła też to zauważa. Do końca 2020 roku dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE wszystkie szkoły w Polsce będą miały zapewniony szybki i bezpieczny internet – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podczas dzisiejszej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w internecie w Białystok. W spotkaniu udział wzięli również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, przedstawiciele Policji i kuratorium oświaty. Podczas konferencji wojewoda podlaski ogłosił powołanie rady do spraw młodzieży, która zajmie się bezpieczeństwem młodych ludzi przy korzystaniu z internetu.

Zródło: MEN

Aktywna tablica

W ramach Rządowego programu ,,Aktywna Tablica” 26 kwietnia br. (czwartek) odbyła się w naszej szkole konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych, zatytułowana: „Co zrobić, by się chciało, kiedy się nie chce”. Kluczowymi punktami konferencji były: lekcja otwarta języka angielskiego w kl. 7. Katolickiej Szkoły Podstawowej, wykorzystująca aplikacje internetowe, przeprowadzona przez p. Magdalenę Brzozowską oraz prezentacja nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w wykonaniu p. Joanny Carewicz.
A oto główne punkty konferencji:
• lekcja języka angielskiego w kl. 7. SP – p. Magdalena Brzozowska,
• dobre praktyki w szkolnej rzeczywistości – p. Joanna Carewicz, nauczyciel języka angielskiego,
• powody, by mieć konto na Facebook’u (grupy uczniowskie, Facebook szkolny),
• strona na wordpress.com jako innowatorska „platforma przedmiotowa”,
• aplikacje Kahoot, Quizizz, Quizlet,
• kody QR,
• świat gadżetów, czyli warsztat nauczyciela „od kuchni” (muchołapki, korki itp.).
Ponad trzydziestu nauczycieli z województwa podlaskiego wzięło udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że każdy opuścił mury naszej szkoły z nowymi inspiracjami i nowym zapałem, aby od tej pory już „zawsze się chciało, kiedy się nie chce 😉

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za tak liczny udział oraz tym, którzy włożyli swój czas, wysiłek oraz serce w przygotowanie i zorganizowanie całego przedsięwzięcia.

Joanna Carewicz

Międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi dopingu

W piątek 26 maja 2017r. grupa uczniów z kl.1 i 2 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z p. Joanną Carewicz uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej problemowi dopingu, która odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki zaproszeniu Profesor Akademii Medycznej, Pani Barbarze Mroczko, nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładów w języku angielskim. Jednym z prelegentów był sędzia w Brytyjskim Sądzie Koronnym, Pan Witold Pawlak (Polak z pochodzenia) oraz Dr Sergio Triana z Instytutu Kryminologii na Uniwersytecie w Cambridge, w Wielkiej Brytanii. Po wykładach można było zadawać pytania, brać udział w dyskusji (oczywiście wszystko w języku angielskim), do której dołączyła również nasza grupa z Katolickiego Liceum. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Profesor Barbarze Mroczko, dzięki której mogliśmy uczestniczyć w tak niecodziennym wydarzeniu, pośród studentów i doktorantów Wydziału Prawa, Dziekanów,gości z zagranicy. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat.
I jeszcze mała ciekawostka: opiekunem gości z zagranicy i jednym z współorganizatorów konferencji był absolwent Katolickiego Liceum, Piotr Mroczko.