Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

nstytut Badań Edukacyjnych realizuje aktualnie konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs dotyczy tematyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ma tytuł: „Moje hobby na rynku pracy”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.   Szczegóły w linku: http://kwalifikacje.edu.pl/kolejny-etap-konkursu-moje-hobby-na-rynku-pracy/ i poniżej: Głównym celem konkursu “Moje hobby na rynku pracy” jest upowszechnianie idei uczenia się przez …

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MaGIK.

ZAPRASZAMY uczniów wszystkich typów szkół do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra MaGIK. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez uczniów apletu w programie GeoGebra. Inicjatywa ta pozwoli uczniom pogłębić swoją wiedzę z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i sztuki oraz zaprezentować swoje zainteresowania i umiejętności. Zgłaszanie prac do 30 kwietnia br. Więcej informacji na stronie: …

XI KONKURS WIEDZY O RODZINIE RODZEŃSTWO

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w XI Konkursie Wiedzy o Rodzinie, który odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, w dniu 31.03.2020 r. (wtorek) W tej edycji konkursu zachęcamy młodych ludzi do refleksji nad rolą rodzeństwa w naszym życiu, bo jak tłumaczy psychoterapeuta Wojciech Eichelberger …

Konkurs „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – Białystok 2020. Termin nadsyłania prac oraz zgłoszeń elektronicznych upływa 24.03.2020 r. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 24.04.2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 79a w …

Konkurs „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?”

Fundacja TworzyMY Kraków informuje o trwającej  IV edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ogłoszenie przedsięwzięcia w Państwa szkole. Zadanie konkursowe brzmi: „Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?”  Jak wziąć udział w konkursie? 1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką. 2. Własnoręcznie podpisać dzieło na odwrocie. 3. …

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku”

Zespół przyrodniczy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie Ekologicznym pod hasłem: „Człowiek w środowisku”. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z klas V-VIII, który interesuje się biologią, chemią i geografią. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie szkoły. Regulamin – Konkurs Ekologiczny …

Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”

Zapraszamy uczniów klas V-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej do udziału w VI edycji Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Mieszka I. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Każda książka jest żywym stworzeniem”. Zadaniem uczestników jest jak najpiękniejsze przeczytanie losowo wybranych fragmentów książki „Szatan z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego. …