VII MEMORIAŁ URSZULI MARCINIAK

11 stycznia 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu – Memoriał Urszuli Marciniak. Jest to konkurs w rozwiązywaniu zagadek diagramowych. Wystartowaliśmy w 3 kategoriach: młodzicy (klasy 3 – 5), juniorzy (klasy 6 -8) oraz dorośli, czyli nasi wspaniali rodzice. Łatwo nie było, ale do finałów zakwalifikowali się:
– w kategorii młodzicy: Stanisław Sadowski, Stanisław Lul, Michał Górczyński, Stanisław Kulesza, Aleksandra Chromicka, Zofia Kudzinowska, Franciszek Kruszewski, Franciszek Kilcki, Stefan Rytelewski, Amelia Ambrożko, Barbara Skrypko, Piotr Matysewicz;
– w kategorii juniorzy: Maksymilian Banachowicz, Fabian Kuprjanowicz, Magdalena Czyżewska, Amelia Kruszewska, Szymon Dudek oraz
– w kategorii dorośli: pan Łukasz Kulesza.
Finały ogólnopolskie odbędą się 25 marca br. na Politechnice Białostockiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

KONKURS „BALLADY I ROMANSE” ADAMA MICKIEWICZA

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII KSP do udziału w konkursie plastycznym, a uczniów kl. I-IV KLO – w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
Regulamin Konkursu
TEMAT KONKURSU:
Konkurs jest organizowany z okazji Roku Romantyzmu Polskiego i 200. rocznicy napisania „Ballad i romansów” przez Adama Mickiewicza. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce związanej z treścią wybranej ballady Adama Mickiewicza (kl. VII-VIII) oraz utrwalenie wiedzy o balladach wieszcza w klasach licealnych.
CELE KONKURSU:
• rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości,
• łączenie umiejętności literackich i plastycznych,
• wykorzystanie techniki komiksu do zaprezentowania fragmentu ballady,
• umożliwienie zaprezentowania swojego talentu artystycznego,
• sprawdzenie wiedzy dotyczącej wybranych ballad oraz biografii Adama Mickiewicza.
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów z klas VII-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia, zaś konkurs wiedzy do uczniów klas I-IV Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia.
KONKURS PLASTYCZNY (kl. VII-VIII KSP):
a) Wymagania:
•Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie komiksu na podstawie jednej spośród następujących ballad Adama Mickiewicza: „Świteź”, „Świtezianka”, „Powrót taty”, „Romantyczność”, „Lilije”, „Pani Twardowska”.
•Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
•Objętość pracy od 2 do 6 stron formatu A4. Na jednej kartce może być kilka kadrów.
•Praca powinna być czytelna.
•Pracę należy spiąć w całość i podpisać według wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł ballady.
b) Jury:
Prace plastyczne będą oceniane przez jury wg określonych kryteriów:
•zgodność treści komiksu z tematem konkursu,
•czytelność zamieszczonych treści,
•twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
•estetyka pracy,
•oryginalność.
c) Terminy:
Prace plastyczne należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego do 30.11.2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 6.12.2022 r.
Nagrody: dyplom, pochwała w Librusie, nagrody rzeczowe.
KONKURS WIEDZY (kl. I-IV KLO):
a) Wymagania:
•Przeczytanie wskazanych utworów („Świteź”, „Świtezianka”, „Powrót taty”, „Romantyczność”, „Lilije”, „Pani Twardowska”).
•Zapoznanie się z biografią Adama Mickiewicza.
•Zapoznanie się z kontekstem historycznym (epoka romantyzmu) i historycznoliterackim (ballada jako gatunek literacki).
b) Zasady:
•Konkurs składa się z dwóch części, które organizowane są jednego dnia. Każda z klas liceum wystawia jedną drużynę składającą się z trzech osób. Pozostali uczniowie z klas przygotowują baner promujący wybraną balladę (za baner zostaną przyznane dodatkowe punkty od 1 do 6).
•W pierwszej części uczniowie losują zestawy składające się z 6 pytań (3 pytania dotyczą biografii A. Mickiewicza, 3 zaś jego twórczości). Za każdą poprawnie udzieloną ustną odpowiedź drużyny otrzymują 1 punkt. Do II etapu przechodzą 3 drużyny, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku remisu drużyny otrzymają dodatkowe pytania.
•W finale uczniowie:
– rozwiązują krzyżówkę (liczy się poprawność i czas wykonania) – otrzymują 2 punkty,
– odgadują i zapisują na kartce tytuły 6 ballad czytanych we fragmentach przez jurora – za każdy odgadnięty tytuł drużyna otrzymuje 1 punkt.
•Rywalizację wygrywa drużyna, która w trakcie całego konkursu zdobyła największą liczbę punktów.
c) Termin:
Konkurs odbędzie się 6.12.2022 r. Wyniki zostaną podane tego samego dnia.
Nagrody: dyplom, pochwała w Librusie, nagrody rzeczowe.
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji komiksów i wyników konkursu na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkolnym lub wystawy na gazetce szkolnej. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele poloniści.

V Konkurs Krasomówczy

9 czerwca odbył się V Konkurs Krasomówczy organizowany przez Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej w ramach projektu „Białystok – w TO się gra”. Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: „Spacerkiem po białostockich ulicach, parkach i skwerach”. Uczestnicy opowiadali nam przygotowane przez siebie historie: ulicy Lipowej, alei Józefa Piłsudskiego oraz parku Planty. Nie zabrakło ciekawostek historycznych, humoru i odrobiny dreszczyku. Wystąpienia oceniane były przez komisję w składzie: p. Anna Kropiewnicka, p. Honorata Kozłowska i p. Urszula Jurkowska.
Jury postanowiło przyznać:
I miejsce – Szymonowi Kroteniowi,
II miejsce ex aequo: Jakubowi Rapiejowi i Maciejowi Łukasiewiczowi,
III miejsce – Antoninie Więckowskiej.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Mój przodek – mój bohater na plakacie

17 maja w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku rozstrzygnięto konkurs pt. „Mój przodek – mój bohater na plakacie”. Był on skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i miał na celu zainteresowanie dzieci i młodzież historią własnej rodziny w kontekście wydarzeń mających wpływ na odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918 – 1989.
Miło nam poinformować, że III miejsce w konkursie zajęła Aleksandra Wnorowska z klasy 8 b, która wykonała portret swojego pradziadka Kazimierza oraz opisała jego historię. Serdecznie gratulujemy.

Sukces Macieja Łukasiewicza ucz. kl. 8a w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2022”

Uczeń klasy 8a – Maciej Łukasiewicz zdobył zaszczytny tytuł „taon” w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2022”. Konkurs „Lwiątko” wzorowany jest na popularnym matematycznym „Kangurze”.
Od 2019 roku organizatorem Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków.
Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły dla zwycięzców:
„hiperon Ω” – dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,
„kaon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
„taon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.
Nazwy te zostały zapożyczone od nazw cząstek elementarnych.
Serdeczne gratulacje!
Marta Orzechowska

V Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII z białostockich szkół podstawowych do udziału w V Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Temat tegorocznej edycji: „Spacerkiem po białostockich ulicach, skwerach i  parkach”. Przesłuchania konkursowe odbędą się 9.06.2022r. o godzinie 10.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 3.06. 2022r. do godz.12.00.

Regulamin i karta zgłoszeniowa: Konkurs-krasomówczy-2022

4. edycja PixBlocks Programming Challenge

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 4. edycji PixBlocks Programming Challenge – największym szkolnym konkursie programowania w Polsce. 

Młodzi programiści ze szkół podstawowych ponownie zawalczą o tytuł Mistrzów Programowania. Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów nauki programowania, jako kroku w stronę przyszłości.

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: 

  • uczniowie klas 1-3
  • uczniowie klas 4-6
  • uczniowie klas 7-8

Na uczestników czekają fantastyczne nagrody!

Zapraszam do zapoznania się z zasadami konkursu pixchallenge.org i razem z zespołem PixBlocks czekam na Wasze zgłoszenia!

Zgłoszenia uczniów do p. Marty Łabieniec-Chomickiej

#NaszaFlaga – konkurs plastyczny

Ogólnopolski konkurs plastyczny
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. 
Przygotowaną pracę należy sfotografować.
Rodzic (opiekun prawny) autora pracy przesyła zgłoszenie do konkursu razem ze zdjęciem pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
Zgłoszenia (przesyłanie prac) do 14 maja 2022 r.

 

Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw.

 

NAGRODY
(w każdej kategorii)

 

 

I nagroda – 3000 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł

Olimpusek

1. kwietnia 2022 r. uczniowie klas II i III KSP wzięli udział w wiosennej sesji ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego „Olimpusek”. Zadania konkursowe obejmowały zestaw 21 pytań o różnej skali trudności. Udział w Olimpiadzie z języka angielskiego pozwolił najmłodszym uczniom wykazać się znajomością słownictwa, rozumienia prostych konstrukcji językowych, krótkich zdań i typowych wyrażeń. Twórcy olimpiady zadbali o to, aby formuła konkursu ciekawa zarówno pod względem tematyki jak i opracowania graficznego. Nad przebiegiem olimpiady czuwały nauczycielki języka angielskiego: pani Renata Dąbrowska, pani Urszula Harasimowicz oraz pani Anna Jabłońska. Trzymamy kciuki na naszych uczniów.