XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”

XXV Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych

„Przekroczyć Próg Nadziei”

          Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy interesują się twórczością poetycką i sami tworzą, do udziału w XXV Edycji Konkursu Poetyckiego Młodych „Przekroczyć Próg Nadziei”.

Konkurs ma na celu propagowanie talentów poetyckich ludzi młodych, którym bliskie są wartości Dobra, Prawdy i Piękna, jakie wyznawał przez całe swoje życie św. Jan Paweł II – wielki autorytet moralny świata.

          W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich  na podanych niżej warunkach:

 1. Należy przesłać 5 dotąd niepublikowanych wierszy, wydrukowanych w trzech
 2. Każdy wiersz oraz arkusz wierszy winien być podpisany godłem (pseudonimem).
 3. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i zaklejonej, należy umieścić swoje nazwisko i imię, adres i telefon (koniecznie!) oraz nazwę
  i adres szkoły wraz z jej telefonem.
 4. Zestaw wierszy – podpisany na każdej kartce godłem wraz z dołączoną kopertą zawierającą dane osobowe, opatrzoną na zewnątrz ww. godłem
  –  należy włożyć do większej koperty i przesłać (lub dostarczyć bezpośrednio) do dnia 7 października 2020 r. na następujący adres:

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

15-087 Białystok

Kościelna 3

(tel. 85 7435720)

 1. Komisja konkursowa w ocenie wierszy może odnieść się zarówno do poszczególnych wierszy, jak i całego zestawu.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zamierzamy opublikować prace laureatów z kolejnych edycji konkursu w drugim specjalnym almanachu dla uczczenia Wielkiego Papieża Polaka. Jest też tradycją, że nagrodzone wiersze drukowane są w corocznej edycji „Słowa” – piśmie Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

          Podlaski Kurator Oświaty                         Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich

       Beata Pietruszka                                           Honorata Kozłowska

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej        Przewodniczący Komisji Konkursowej

   Tadeusz Ruminowicz                                     prof. Dariusz Kulesza

 

Popisz się talentem – konkurs

Zachęcamy uczniów wszystkich klas Katolickiej Szkoły Podstawowej do udziału w konkursie literackim „Popisz się talentem”, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.

Co trzeba zrobić?
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie przez uczestnika opowiadania zgodnego z tematem zadania konkursowego. Opowiadanie nie może być dłuższe niż 500 słów (tj. 2800 znaków bez spacji) i musi być stworzone samodzielnie przez ucznia z klas 1-7 szkoły podstawowej.

Temat zadania konkursowego:

„Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że do Waszej klasy przychodzi dwoje nowych uczniów. To TAJEMNICZE RODZEŃSTWO – Ela i Wojtek. Ela jest przebojowa i zadziorna, Wojtek – rozmarzony i spokojny. Ela ma ciemne włosy i mnóstwo uroczych piegów, Wojtek – jasną czuprynę i okulary. Jak widzicie, trochę się od siebie różnią, ale mają też jedną wspólną cechę: obydwoje posiadają pewną SUPERMOC! Jaką? To już musicie wymyślić sami. Opiszcie przygodę, w jaką wplątało się rodzeństwo w Waszym mieście, regionie, małej ojczyźnie… Gdzie byli, co przeżyli, kogo poznali? No i… w jaki sposób wykorzystali swoją SUPERMOC? „

Ostateczny termin nadsyłania prac do organizatora – 27 kwietnia 2018r.
Szczegółowe informacje, porady dla piszących, formularz zgłoszeniowy oraz zgody rodziców dostępne są na stronie: http://www.nowaera.pl/popiszsietalentem

Informacji udziela również p. Katarzyna Lankau