Wystawa „Ulotność”

Dnia 11.09.2019 roku w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej została otwarta wystawa zatytułowana „Ulotność”. Jej autorką jest Elżbieta Sadowska, nauczyciel plastyki i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Katolickich im.Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Liczne grono gości mogło podziwiać zbiór pejzaży wykonanych techniką akrylową na płótnie. Sama autorka stwierdziła, ze powstały one z wewnętrznej potrzeby wyrażenia siebie, chęci zwrócenia uwagi na to, co ważne, a często nie wykracza poza obszar zwykłej codzienności. Dominująca na obrazach przyroda daje ukojenie, wprowadza w obszar mistyki, a zarazem uczy pokory wobec piękna otaczającego świata.

A.Bielawska

Nauczyciel z naszej szkoły wyróżniony

W maju br. Polskie Towarzystwo Informatyczne – Zarząd Oddziału Podlaskiego, ogłosiło kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018 (Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego Nagroda Edukacyjna). Celem przyznania Nagrody było m.in. uhonorowanie osób bądź też instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej oraz promowanie rozwoju edukacji informatycznej.
Wręczenie nagród nastąpiło 14.06.2018r. (czwartek) podczas wojewódzkiej konferencji informatycznej, objętej Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
Nagroda została przyznana w dwóch kategoriach:
• Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
• Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.
Jury Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018, po analizie nadesłanych zgłoszeń, postanowiło przyznać Wyróżnienia 9 osobom z województwa podlaskiego. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż jedną z tych osób jest p. Joanna Carewicz, nauczycielka angielskiego. Laureatem Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018 została p. Joanna Ciesielska, nauczycielka VIII Liceum Ogólnokształcącego.
Serdecznie gratulujemy!!!

Aktywna tablica

W ramach Rządowego programu ,,Aktywna Tablica” 26 kwietnia br. (czwartek) odbyła się w naszej szkole konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych, zatytułowana: „Co zrobić, by się chciało, kiedy się nie chce”. Kluczowymi punktami konferencji były: lekcja otwarta języka angielskiego w kl. 7. Katolickiej Szkoły Podstawowej, wykorzystująca aplikacje internetowe, przeprowadzona przez p. Magdalenę Brzozowską oraz prezentacja nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w wykonaniu p. Joanny Carewicz.
A oto główne punkty konferencji:
• lekcja języka angielskiego w kl. 7. SP – p. Magdalena Brzozowska,
• dobre praktyki w szkolnej rzeczywistości – p. Joanna Carewicz, nauczyciel języka angielskiego,
• powody, by mieć konto na Facebook’u (grupy uczniowskie, Facebook szkolny),
• strona na wordpress.com jako innowatorska „platforma przedmiotowa”,
• aplikacje Kahoot, Quizizz, Quizlet,
• kody QR,
• świat gadżetów, czyli warsztat nauczyciela „od kuchni” (muchołapki, korki itp.).
Ponad trzydziestu nauczycieli z województwa podlaskiego wzięło udział w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że każdy opuścił mury naszej szkoły z nowymi inspiracjami i nowym zapałem, aby od tej pory już „zawsze się chciało, kiedy się nie chce 😉

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za tak liczny udział oraz tym, którzy włożyli swój czas, wysiłek oraz serce w przygotowanie i zorganizowanie całego przedsięwzięcia.

Joanna Carewicz

Nauczyciel Innowator – Pani Joanna Carewicz

W grudniu 2017 r. odbył się konkurs „Nauczyciel Innowator” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych nauczycieli, którzy wykorzystują na lekcji technologie informacyjno -komunikacyjne (TIK) oraz pomoce dydaktyczne ujęte w rządowym programie „Aktywna tablica”.
7 marca 2018 r. w kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników. Wśród pedagogów z województwa podlaskiego nagrodą w konkursie „Nauczyciel Innowator” została uhonorowana pani Magdalena Gorzęba (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piątnicy).
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie wyróżnionych nauczycieli z województwa podlaskiego znalazła się pani Joanna Carewicz, nauczyciel języka angielskiego. 23 marca 2018 r. odebrała ona list gratulacyjny z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty.


Serdecznie gratulujemy!