Dzień otwarty

<?php the_title(); ?>

W sobotę, 26 lutego zorganizowaliśmy Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców. Odwiedzający naszą placówkę goście mogli zwiedzić budynek szkoły, zapoznać się ofertą edukacyjną, porozmawiać z dyrekcją nauczycielami oraz uczniami, wziąć udział w ciekawych zajęciach zaproponowanych przez naszych pedagogów, a przede wszystkim poczuć rodzinną atmosferę panującą w naszej społeczności. Na zakończenie zwiedzania szkoły organizatorzy …

Najpilniejsi uczą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie!

Opłata wynikająca z uwzględnienia osiągnięć edukacyjnych 1. Uwzględnianie osiągnięć edukacyjnych w opłacie czesnego ma na celu wspieranie uczniów uzdolnionych i tych, którzy wykazują się pracowitością w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. 2. O ustalenie wysokości opłaty uwzględniającej osiągnięcia edukacyjne (załącznik nr 6) mogą ubiegać się uczniowie klas I, II, III, IV …