ChemTechMat

Od 21.10.2022 do 31.12.2022 realizowaliśmy w szkole projekt „ChemTechMat”, który polegał na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych oraz powtórzeniowych z chemii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowych czujników Labdisc, platformy LabXchange, programowi ChemSketch zajęcia pozwoliły nabyć uczniom wiedzę i umiejętności chemiczne oraz podniosły kompetencje kluczowe, szczególnie w zakresie podstawowych umiejętności językowych, umiejętności czytania, liczenia oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które stanowią niezbędną podstawę uczenia się, wspierającą wszystkie działania edukacyjne. Projekt pomógł młodzieży lepiej przygotować się do matury, ale również do studiów. Samodzielnie projektowali eksperymenty, obserwowali, wyciągali wnioski, prezentowali swoje wyniki, dzięki oprogramowaniu czujników Labdisc było to możliwe od razu po wykonaniu doświadczeń.