Święto Szkoły

16 listopada 2017 r. w Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia przeżywaliśmy jubileusz 20 lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich. Mszę Świętą w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, absolwentów i przyjaciół szkoły celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Tadeusz Wojda wraz z dziewięcioma kapłanami. Przed wizerunkiem Maryi Pani Dyrektor Honorata Kozłowska odnowiła przyrzeczenia i zobowiązania całej społeczności szkolnej wobec naszej Patronki, po czym po raz pierwszy zaśpiewaliśmy hymn szkoły, którego tekst napisał ks. Wiesław Hudek, a muzykę skomponował Pan Łukasz Olechno. Tę część obchodów zakończyła wspólna modlitwa „Pod Twoją obronę…”

Wraz z nami świętowali goście: Jego Ekscelencja ks. abp Tadeusz Wojda, Jego Ekscelencja ks. bp Henryk Ciereszko, Pani Ewa Mituła – Dyrektor Departamentu Edukacji, Pan Franciszek Górski i Pani Małgorzata Palanis z Kuratorium Oświaty, członkowie Komitetu Założycielskiego Szkoły: ks. Dariusz Grelecki, Pani Lucja Orzechowska, Pani Gabriela Tur, Pan Andrzej Muraszkiewicz i Pan Henryk Zalewski, były prezydent miasta –Pan Ryszard Tur, Pani prof. Halina Krukowska z Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektorzy białostockich szkół i instytucji, wielu księży, siostry zakonne, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice uczniów.

Pani Aneta Wilczewska przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą 20 lat działalności Zespołu Szkół Katolickich. Przypomniała ważne wydarzenia z życia szkoły, pierwszą siedzibę, zasłużone osoby, osiągnięcia. W dowód uznania zasług pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni: Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Szymecki, ks. Dariusz Grelecki, Pani Lucja Orzechowska, Pani Gabriela Tur, Pan Andrzej Muraszkiewicz, Pan Henryk Zalewski, Pan Mirosław Heleniak, Pani Honorata Kozłowska, Pani Magdalena Brzozowska i Pani Izabela Łuczaj.

Swoją wdzięczność i przywiązanie do Matki Miłosierdzia wyrazili przedstawiciele całej społeczności szkolnej. Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole złożyli uroczyste ślubowanie, Pani Bożena Bojaryn-Przybyła – artystka i mama naszych uczniów – zaśpiewała piękne „Ave Maria”, a chór złożony z nauczycieli – pieśń „Totus Tuus”.

Część artystyczna rozpoczęła się występem uczniów klas pierwszych Katolickiej Szkoły Podstawowej, którzy pod kierunkiem Pani Joanny Antoniuk i Pani Marty Romanowskiej wykonali piosenkę „Nasza szkoła” i zatańczyli do melodii „Les Champs-Elysées”. Starsi uczniowie zaprezentowali utwory Adama Mickiewicza: gimnazjaliści – muzyczną wersję „Świtezianki”, zaś licealiści – fragmenty „Pana Tadeusza”. Nad przygotowaniem młodzieży czuwały: Pani Urszula Jurkowska i Pani Małgorzata Olechno. W klimat „łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych” wprowadzała niezwykła scenografia stworzona przez Pana Aleksandra Grzybka.

Był też czas na mniej oficjalne dzielenie się wspomnieniami. Podczas poczęstunku toczyły się rozmowy o wydarzeniach związanych ze szkołą. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kronika, w której wielu gości zostawiło pamiątkowe wpisy, a także kalendarz Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia na 2018 rok.

Nasze wczoraj, dziś i jutro zawierzamy Tobie, Maryjo!

(Tekst: Magdalena Kalisz)

Spotkanie placówek nauczania i wychowania katolickiego archidiecezji

W środę 14 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w białostockiej archikatedrze odbyło się spotkanie uczniów, podopiecznych i pracowników placówek nauczania i wychowania katolickiego archidiecezji białostockiej, aby podziękować Bogu za mijający rok szkolny. Mszy świętej przewodniczył ks. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Celebrans zachęcił zgromadzonych do przeżywania tej Eucharystii jako dziękczynienia Bogu i ludziom za pracę minionego roku, jaka dokonała się w poszczególnych przedszkolach, szkołach i placówkach katolickich.

W dialogowanej homilii diakon Karol Godlewski przypomniał, że wszyscy jesteśmy w drodze do nieba, a drogowskazem do niego jest Pismo Święte. Wykorzystane przez kaznodzieję pomoce, takie jak plecak, mapa, GPS, księga Biblii, pomogły dzieciom przyjąć głoszone Słowo.

Po Mszy świętej uczestnicy wydarzenia przeszli do hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej. Zebranych gości przywitała dyrektor szkoły Honorata Kozłowska, a ks. Bogdan Skłodowski wyraził radość ze spotkania, w którym mogą wziąć udział zarówno najmłodsi, jak i najstarsi wychowankowie placówek katolickich oraz podziękował za trud całorocznej pracy.

Następnie odbyło się spotkanie z piłkarzem Jagiellonii Białystok Markiem Wasilukiem. Sportowiec opowiadał dzieciom i młodzieży o pracy piłkarza, zachęcał do wszechstronnego rozwoju oraz odpowiadał na stawiane przez młodych pytania. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wykazania się znajomością faktów z życia białostockiej drużyny piłkarskiej, zwłaszcza zaproszonego gościa i wygrania drobnych upominków związanych z Jagiellonią. M. Wasiluk chętnie podpisywał karty ze swoją podobizną i pozował do zdjęć.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

GALERIA

Źródło: Archidiecezja Białostocka