Rekrutacja zdalna

Informujemy, że trwa nabór do Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Osoby zainteresowane nauką w naszych placówkach prosimy o wypełnienie kwestionariusza i wniosku, które można pobrać ze strony szkoły. W tym celu w menu należy wybrać odpowiednią szkołę i otworzyć zakładkę Rekrutacja. U dołu pojawią się Dokumenty do pobrania. Prosimy o przesyłanie wypełnionych dokumentów …

Bądź wierny, idź – pożegnanie Absolwentów

18 czerwca 2019 r. uroczyście pożegnaliśmy 105 absolwentów Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Był to niezwykły czas wyróżnień, gratulacji, podziękowań a także… wzruszeń. Tegoroczni absolwenci w sposób szczególny zapiszą się w historii naszych szkół, gdyż po raz ostatni opuścili mury uczniowie Katolickiego Gimnazjum i po raz pierwszy uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wszystkim tegorocznym absolwentom …

Najpilniejsi uczą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie!

Od 1 września 2018 roku najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku będą mogli uczyć się w naszej szkole bez czesnego! Uprawniają do tego: tytuł laureata lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej, tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego, średnia 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe. ZAPRASZAMY!!!