Zadania na kolejny tydzień Adwentu

Poniedziałek 18 grudnia
Czym jest komplementowanie? Jest przekazywaniem komuś pozytywnej informacji w oparciu o fakty. Spróbuj według tego wzoru powiedzieć komuś w szkole np. podoba mi się twój …, ładnie ci w tym kolorze, można na tobie polegać, świetna argumentacja, jesteś najlepszy, dziękuję, potrafisz dotrzymać słowa itp.

Wtorek 19 grudnia
Wykonaj sam lub kup świąteczną Bożonarodzeniową kartkę z życzeniami dla kogoś wybranego z klasy, ze szkoły, nauczyciela, pracownika szkoły (a może dla tych wszystkich osób) i w ostatnim tygodniu Adwentu przekaż świąteczne życzenia.

Środa 20 grudnia
Porozmawiaj z kolegą/koleżanką z klasy, z którymi wcale nie rozmawiasz lub robisz to bardzo rzadko.

Czwartek 21 grudnia
Wejdź na strony: np.: Katolicki.pl, Światło Pana – portale dla dzieci, Apostoł, bosko.pl – portale dla młodzieży i przeczytaj wybrane treści, opowiedz o tym rodzicom.

Piątek 22 grudnia
Każdy duży i silniejszy, pod opiekę bierze mniejszych. Bądź wsparciem dla NIEJ lub NIEGO, o których wiesz, że im dokuczają. Zdobądź się na odwagę, stań w jego /jej obronie.

Kolejne zadania adwentowe

Poniedziałek 11 grudnia
Dzisiaj po lekcjach wykorzystaj telefon do przekazania dobrej wiadomości koledze lub koleżance.

Wtorek 12 grudnia
Podziękuj nauczycielowi. Za co? Jak się zastanowisz, to się znajdzie. Zrób to po lekcji lub przed nią. Np. ciekawie Pan/Pani prowadzi lekcję, dziękuję, że mogłem z Panem/Panią porozmawiać.

Środa 13 grudnia
Dzisiaj podziękuj szczególnie koledze/koleżance, z którymi najczęściej spędzasz czas: np. dobrze, że jesteś lub cieszę się, że jesteś moim kolegą/koleżanką, dziękuję, że mogę na Ciebie liczyć, że, mi pomagasz, że możemy razem żartować, że wesoło spędzamy przerwy szkolne itp.

Czwartek 14 grudnia
Dość już tego, daję słowo! Nie pozwolę rządzić sobą!
Spróbuj zdobyć się na odwagę, sprzeciw się osobie, która ci dokucza. Powiedz STOP! Nie zgadzam się abyś… – mówił/a o mnie takie rzeczy – przezywał/a mnie, – wyśmiewał/a mnie, – krytykował/a mnie itp.

Piątek 15 grudnia
Przeproś nauczyciela po lekcji za to, że: nie uważałeś/łaś, wygłupiałeś/łaś się, nie notowałeś/łaś, rozmawiałeś/łaś, byłeś niemiły.

Już od poniedziałku – 4 grudnia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Katolickich są zaproszeni do podjęcia wyzwania w postaci ZADAŃ ADWENTOWYCH.

W każdy piątek w gabinecie pedagoga (pok. nr 9) w obecności Pani Dyrektor lub przedstawiciela Dyrekcji oraz Samorządu Szkolnego będą losowane zadania na cały tydzień. Treść zadań na każdy dzień będzie umieszczona na tablicy Samorządu Szkolnego, na stronie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim. Chcemy, by dotarła do wiadomości uczniów, nauczycieli i rodziców.
Zależy nam, aby dzieci i młodzież naszej szkoły uwrażliwiały się na siebie nawzajem, otwierały się na przyjaźń, koleżeństwo, rozmowę, wzajemną pomoc, aby – jak zachęcał św. Jan Paweł II -potrafiły bardziej być (dla innych), niż mieć.
Prosimy Rodziców, aby codziennie porozmawiali o realizowanym zadaniu, docenili starania swoich dzieci, wspierali je i zachęcali do wytrwania w realizacji podjętych zadań do końca Adwentu.

Izabela Gimer
Aleksandra Dawidziuk

Poniedziałek 4 grudnia– Rozejrzyj się wokół, Ktoś potrzebuje twojego towarzystwa, spraw, aby ten ktoś uśmiechnął się.

Wtorek  5 grudnia- Wchodząc do szkoły, przeżegnaj się przed obrazem naszej patronki Matki Bożej Miłosierdzia i zawierz Jej ten dzień w akcie strzelistym, np.: Bądź przy mnie, Matko Boża, w radościach i smutkach dzisiejszego dnia.

Środa 6 grudnia – Poproś kolegę/koleżankę o pomoc. Zwyczajnie tak jak potrafisz. Np. wytłumacz mi proszę matematykę, bo nie rozumiem, umówmy się …., chciałbym być w Twoim zespole podczas pracy nad tym projektem.

Czwartek 7 grudnia– Zdobądź się na odwagę, gdy w twoim towarzystwie ktoś używa wulgaryzmów, zwróć mu/jej uwagę.

Piątek 8 grudnia – Obejrzyj film fabularny lub animowany o treściach chrześcijańskich na przykład ze stron internetowych: światło Pana, gloria.tv i porozmawiaj o tym z rodzicami lub kolegami.