Kadra pedagogiczna

RELIGIA
dr Anna Bielawska
ks. mgr Dariusz Gutowski
s. mgr Teresa Bajda
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Elżbieta Lach – kl. I
mgr Elżbieta Boruta – kl. II
mgr Joanna Antoniuk – kl. III
  JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz
mgr Urszula Jurkowska
   JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Joanna Carewicz
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej
mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
  JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
  JĘZYK FRANCUSKI
mgr Monika Brzoznowska
  JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Anna Swatowska
  HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
mgr Aneta Citkowska
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
mgr Adam Kućmierowski
  BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj
  CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska
  GEOGRAFIA
mgr Aneta Citkowska
  MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Aneta Uścińska-Walesiuk
mgr Paulina Tenderenda
mgr Katarzyna Norwa
  FIZYKA
mgr Joanna Zieziula
mgr Radosław Werpachowski
  INFORMATYKA
mgr Kamil Borowy
  WF
mgr Joanna Ptaszyńska
ks. mgr Dariusz Gutowski
mgr Tomasz Klimczuk
mgr Jacek Markiewicz
  PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska
   TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak
  MUZYKA
mgr Łukasz Olechno
  ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
mgr Urszula Jurkowska
mgr Elżbieta Sadowska
  WDŻ
mgr Małgorzata Sawczuk
  PEDAGOG
mgr Izabela Gimer
  BIBLIOTEKA
mgr Alicja Kaczyńska
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Adam Kućmierowski
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Marta Kozłowska


WIEDZA O KULTURZE
mgr Elżbieta Sadowska
RETORYKA
mgr Urszula Jurkowska
PRZYRODA
mgr Maria Mariola Gołaszewska-Bieńkowska
Doradca Zawodowy
mgr Marta Bagan
PSYCHOLOG
ks. dr Andrzej Masłowski