Projekt unijny

Aktualizacja: 24.09.2018 r.

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny związany z realizacją projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”.

W roku szkolnym 2018/2019 będą zorganizowane następujące zajęcia:

 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

 • język angielski – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IV, V;
 • matematyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IV, V, VI, VIII;
 • matematyka – zajęcia rozwijające kl. IV, V, VII, VIII;
 • programowanie Scratch – zajęcia rozwijające kl. I – V, VI – VIII;
 • język angielski zakończony egzaminem CE – zajęcia rozwijające kl. VI – VIII;
 • język angielski – zajęcia rozwijające kl. VII – VIII;
 • geografia – zajęcia rozwijające kl. VII – VIII;
 • zajęcia biologiczno – ekologiczne – zajęcia rozwijające kl. VII – VIII;
 • przedsiębiorczość – kl. VII – VIII;
 • komunikacja interpersonalna – kl. VI – VIII;
 • efektywne techniki uczenia się – kl. IV, V;

 

KATOLICKIE GIMNAZJUM

 • język angielski – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III;
 • język angielski – zajęcia rozwijające kl. III;
 • język angielski zakończony egzaminem FCE – zajęcia rozwijające kl. III;
 • chemia – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III;
 • matematyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III;
 • matematyka – zajęcia rozwijające kl. III;
 • fizyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III;
 • programowanie Scratch – zajęcia rozwijające kl. III;
 • geografia – zajęcia rozwijające kl. III;
 • Klub Młodego Chemika – zajęcia rozwijające kl. III;
 • zajęcia biologiczno – ekologiczne – zajęcia rozwijające kl. III;
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe – kl. III;
 • przedsiębiorczość – kl. III;
 • komunikacja interpersonalna – kl. III;

 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • język angielski – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. II – III;
 • język angielski zakończony egzaminem FCE – zajęcia rozwijające kl. I – III;
 • język angielski – zajęcia rozwijające kl. II – III;
 • fizyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. I;
 • matematyka – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. III;
 • matematyka – zajęcia rozwijające kl. II, III;
 • chemia – zajęcia rozwijające kl. I – III;
 • biologia – zajęcia rozwijające kl. I – III;
 • doradztwo edukacyjno – zawodowe – kl. III;
 • przedsiębiorczość – kl. II – III;
 • komunikacja interpersonalna – kl. I – III;

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zajęcia wyrównawcze adresowane są w pierwszej kolejności do uczniów, którym konkretne przedmioty sprawiają trudność – ich celem jest podniesienie wiadomości i umiejętności z tych dziedzin nauki.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe adresowane są w pierwszej kolejności do uczniów z najlepszymi wynikami w nauce z konkretnych przedmiotów oraz wybierających te dziedziny jako przedmioty rozszerzone na egzaminie maturalnym.
 3. W danym typie zajęć można uczestniczyć tylko raz.

 

Rekrutacja uczestników na ten rok szkolny będzie trwała w dniach 24.09.2018 – 5.10.2018.

 

Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i dokładne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do projektu. Niepoprawnie lub nieczytelnie wypełnione formularze nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowych informacji o zajęciach oraz wyniku rekrutacji będą udzielać nauczyciele prowadzący. Do nich należy składać formularze zgłoszeniowe.


Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”

Rok szkolny 2017/2018 – podsumowanie

 

W roku szkolnym 2017/2018 w działaniach realizujących zadania ww. projektu wzięło udział 174 uczniów z Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Pracowali oni w 45 grupach skupionych wokół różnego typu zajęć rozwijających i wyrównujących wiedzę z wielu dziedzin nauki. Były to: język angielski, biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, programowanie Scratch, przedsiębiorczość, komunikacja interpersonalna, robotyka, efektywne techniki uczenia się.

 

Dla najstarszych roczników gimnazjum i liceum zorganizowano zajęciami z doradztwa edukacyjno – zawodowego, które pomogło uczniom wskazać ich uzdolnienia i określić ewentualne kierunki kształcenia oraz ścieżkę kariery zawodowej. Ponadto duża grupa uczniów naszych szkół przystąpiła do egzaminów z języka angielskiego i może szczycić się certyfikatami CE i FCE.

Katarzyna Bartoszuk


HARMONOGRAM ZAJĘĆ (KLIKNIJ)

Szanowni Państwo!

Od 16.10.2017 roku rozpoczynamy realizację zajęć w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Nauczyciele powinni skontaktować się z uczniami i poinformować ich o terminach i miejscu spotkań.

Pierwsze zajęcia z robotyki odbędą się w sobotę 21.10.2017 roku w sali nr 2, grupa I – będzie pracować w godz. 9.00 – 10.30, grupa II – w godz. 10.30 – 12.00. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, zostaną o tym powiadomieni przez dziennik internetowy.

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do zajęć organizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, a następnie o dokładne wypełnienie  Formularza zgłoszeniowego.

Dokument ten należy złożyć bezpośrednio do p. Katarzyny Bartoszuk. Może to zrobić rodzic lub dziecko.

Rekrutacja na ten rok szkolny będzie prowadzona do dnia 13.10.2017 roku.

PROJEKT:

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Trwają prace nad dostosowaniem wcześniejszych założeń do nowego ustroju szkolnego oraz naboru 2017/2018. Składamy również zamówienia na pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy na poszczególnych zajęciach.

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie rozpocznie się po 20 września 2017 r. Będzie ona przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. Informacja o tym dotrze do wszystkich uczniów ZSK i zostanie podana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekt unijny”.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Białystok, 7.09.2017

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, a także uzyskanie wiedzy w zakresie planowania własnej ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów ZSK poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości, uczenia się oraz zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
-matematyka;
-język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

-matematyka;
-język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English;
-programowanie Scratch;
• Robotyka.

KATOLICKIE GIMNAZJUM
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
-matematyka;-chemia;
-język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
-matematyka;
-język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;

-język angielski;
-zajęcia biologiczno – ekologiczne;

-Klub Młodego Chemika;
-geografia;
-programowanie Scratch;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się;
• Robotyka.

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
-matematyka;
-fizyka;
-język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

-matematyka;
-język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
-język angielski;
-biologia;
-chemia;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się.

Ze względu na reformę ustroju szkolnego układ zajęć może ulec zmianie.