Projekt unijny

Aktualizacja: 28.11.2017 r.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (KLIKNIJ)

 

Szanowni Państwo!

Od 16.10.2017 roku rozpoczynamy realizację zajęć w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Nauczyciele powinni skontaktować się z uczniami i poinformować ich o terminach i miejscu spotkań.

Pierwsze zajęcia z robotyki odbędą się w sobotę 21.10.2017 roku w sali nr 2, grupa I – będzie pracować w godz. 9.00 – 10.30, grupa II – w godz. 10.30 – 12.00. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, zostaną o tym powiadomieni przez dziennik internetowy.

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do zajęć organizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Proszę o uważne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, a następnie o dokładne wypełnienie  Formularza zgłoszeniowego.

Dokument ten należy złożyć bezpośrednio do p. Katarzyny Bartoszuk. Może to zrobić rodzic lub dziecko.

Rekrutacja na ten rok szkolny będzie prowadzona do dnia 13.10.2017 roku.

Dokumenty do pobrania:

PROJEKT:

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Rozpoczęła się realizacja projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku”. Trwają prace nad dostosowaniem wcześniejszych założeń do nowego ustroju szkolnego oraz naboru 2017/2018. Składamy również zamówienia na pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy na poszczególnych zajęciach.

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie rozpocznie się po 20 września 2017 r. Będzie ona przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”. Informacja o tym dotrze do wszystkich uczniów ZSK i zostanie podana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Projekt unijny”.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 r.

Białystok, 7.09.2017

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, a także uzyskanie wiedzy w zakresie planowania własnej ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów ZSK poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości, uczenia się oraz zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English;
 programowanie Scratch;
• Robotyka.

KATOLICKIE GIMNAZJUM
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 chemia;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
 język angielski;
 zajęcia biologiczno – ekologiczne;
 Klub Młodego Chemika;
 geografia;
 programowanie Scratch;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się;
• Robotyka.

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 fizyka;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
 język angielski;
 biologia;
 chemia;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się.

Ze względu na reformę ustroju szkolnego układ zajęć może ulec zmianie.