Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

 

  1. Adam Urbanowicz – przewodniczący Rady Rodziców
  2. Marcin Sawczuk – Sekretarz (Gimnazjum)
  3. Agata Krajewska – Członek Prezydium (Liceum)
  4. Barbara Grygoruk – Członek Prezydium (Gimnazjum)
  5. Julita Wnuk – Członek Prezydium (Szkoła Podstawowa)
  6. Ewa Kudlewska – Członek Prezydium (Liceum)
  7. Roman Sochoń – Członek Prezydium (Liceum)