Archiwum

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Katolickich

im. Matki Bożej Miłosierdzia w roku szkolnym 2017/2018

Z „Dziennika wolontariusza” rozliczyło się 44 wolontariuszy i otrzymało wpis na świadectwie.

Wrzesień:

 • Spotkanie informacyjne dla kandydatów na wolontariuszy SKC.
 • Zapisy do SKC.
 • Spotkanie formacyjne dotyczące wartości w życiu człowieka, zasad działania SKC, Regulaminu SKC oraz wybory Zarządu.

Październik:

 • Spotkanie Zarządu SKC z opiekunem.
 • Spotkania organizacyjne w sprawie Kiermaszu Ciast.
 • Kiermasz Ciast pod hasłem „Budujemy z drożdży” na rzecz Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia.
 • Spotkanie formacyjne SKC.

Listopad:

 • Spotkanie organizacyjne w sprawie Zawodów Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Spotkanie formacyjne SKC.
 • Modlitwa za poległych żołnierzy na Białostockim Cmentarzu Wojskowym.
 • Pomoc wolontariuszy przy 58. Zawodach Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Udział w akcji Caritas „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci” (Galeria Jurowiecka).
 • Pomoc przy Olimpiadach Przedszkolaków.
 • Spotkanie organizacyjne w sprawie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Grudzień:

 • Spotkanie formacyjne SKC.
 • Szkolenie wolontariuszy przed zbiórką żywności.
 • Międzynarodowy Dzień Wolontariusza: Eucharystia, spotkanie wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas i Kół Wolontariatu z Jego Ekscelencja Ks. Abpem Tadeuszem Wojdą.
 • Szkolenie przed Zbiórką Żywności Caritas „Tak, pomagam!”.
 • Spotkanie organizacyjne w sprawie Świątecznego Kiermaszu.
 • Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas pod hasłem „Tak, pomagam”.
 • Świąteczny Kiermasz w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 • Świąteczna Paczka – przygotowanie i przekazanie paczek czterem potrzebującym rodzinom.
 • Zbiórka pieniędzy podczas świątecznego koncertu charytatywnego w Galerii Jurowieckiej.
 • Udział w Gali Wolontariatu zorganizowanej przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.
 • Pomoc w przygotowaniu hali sportowej na Wigilię Caritas dla osób ubogich i samotnych.

Styczeń

 • Spotkanie formacyjne SKC.

Luty

 • Spotkanie formacyjne SKC.

Marzec

 • Spotkanie formacyjne SKC.
 • Szkolenie wolontariuszy przed Zbiórką Żywności Caritas.
 • Udział w akcji Caritas „Jałmużna wielkopostna”.
 • Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas pod hasłem „Tak, pomagam”.
 • Prezentowanie działań Szkolnego Koła Caritas podczas Dnia Otwartego.
 • Akcja „Pielucha dla malucha” na rzecz Domu Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu.

Kwiecień

 • Spotkanie formacyjne SKC.
 • Zapisy wolontariuszy na zbiórkę pieniędzy w Atrium Biała i do pomocy przy Zawodach Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • zbiórka pieniędzy w Atrium Biała na remont ośrodka Metanoia w ramach akcji Caritas „Kilometry Dobra”.
 • Spotkanie organizacyjne przed Zawodami Sportowymi dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • W ramach akcji „Zostań Aniołem” zachęcanie do modlitwy za naszych gimnazjalistów z klas III  i maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów.

Maj

 • W ramach akcji „Zostań Aniołem” zachęcanie do modlitwy za naszych maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów.
 • Pomoc wolontariuszy przy 59. Zawodach Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • Spotkanie formacyjne.
 • Zbiórka pieniędzy do puszek na akcję „Kilometry Dobra” w Galerii Jurowieckiej.
 • Przygotowanie Kiermaszu Żywności „Smacznie i zdrowo”.
 • Kiermasz Żywności „Smacznie i zdrowo” w ramach akcji „Kilometry Dobra”.

Czerwiec

 • Finał „Kilometrów Dobra” w Parku Planty.
 • Podsumowanie całorocznych działań SKC.
 • Rozliczenie wolontariuszy z „Dzienników wolontariusza”.

Działania długotrwałe:

 • Zbiórka nakrętek – pomoc Emilce Pietruczuk.
 • Naukowe Koło Ratunkowe.

Opiekunowie SKC:

mgr Magdalena Kalisz

mgr Katarzyna Bartoszuk

mgr Małgorzata Sawczuk

mgr Marta Bagan