Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2022/2023:

  1. Wybór Zarządu SKC – 14.11.2022 r.