Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2017/2018

 • 9 czerwca 2018 r. podsumowaliśmy działania podejmowane przez Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2017/2018, obejrzeliśmy prezentację zdjęć z ostatnich 3 lat naszego wolontariatu, otrzymaliśmy słodkie upominki. Rozliczyliśmy się też z „Dzienników wolontariusza”. W spotkaniu prowadzonym przez p. Magdalenę Kalisz wzięło udział 25 osób.
 • 3 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w finale „Kilometrów Dobra” w Parku Planty.
 • 24 maja 2018 r. w ramach akcji „Kilometry Dobra” zorganizowaliśmy kiermasz „Smacznie i zdrowo” na rzecz ośrodka „Metanoia”.

 • 23 maja 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie kiermaszu „Smacznie i zdrowo” oraz finału „Kilometrów Dobra”.

 • 19 maja 2018 r. odbyło się spotkanie formacyjne, podczas którego obejrzeliśmy film promujący działania wolontariuszy. Omówiliśmy też zbliżające się akcje, takie jak: Kiermasz Zdrowej Żywności i finał „Kilometrów Dobra”. Spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz, uczestniczyło w nim 15 wolontariuszy.
 • 3 maja 2018 r. w naszej szkole odbyły się 59. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, przy których – pod opieką p. Magdaleny Kalisz i p. Marty Bagan – pomagało 20 wolontariuszy SKC z KSP, KG i KLO. Do naszych zadań należało m.in. przygotowanie sal, zapisywanie uczestników do poszczególnych konkurencji, pomoc przy konkurencjach (olimpijka, kręgle, rzuty karne, rzuty do kosza, rzuty do celu, konkurs plastyczny, karaoke), pomoc przy poczęstunku, rozdawaniu upominków i sprzątaniu.
 • 25 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Zawodów Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 21 kwietnia 2018 r. w Atrium Biała 21 wolontariuszy pod opieką p. Katarzyny Bartoszuk, p. Urszuli Jurkowskiej, p. Małgorzaty Kamińskiej i p. Magdaleny Radajewskiej-Czelej wzięło udział w zbiórce pieniędzy na remont ośrodka „Metanoia” w ramach akcji Caritas „Kilometry Dobra”.
 • 12 kwietnia 2018 r. przeprowadziliśmy zapisy wolontariuszy chcących pomóc przy zbiórce pieniędzy w Atrium Biała i przy Zawodach Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 7 kwietnia 2018 r. w  dniu poprzedzającym Niedzielę Miłosierdzia Bożego nasze refleksje podczas spotkania formacyjnego dotyczyły fragmentów z „Dzienniczka ” św. Siostry Faustyny i  Ewangelii św. Jana (J 20, 19-31). Omówiliśmy również zbliżające się akcje, takie jak: modlitwa w intencji gimnazjalistów klas III i maturzystów, „Kilometry Dobra”, Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych. Na zakończenie odmówiliśmy w kaplicy szkolnej Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz, obecnych było 18 osób.
 • W dniach 19-28 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja „Pieluchy dla Malucha”. Zebrane pieluchy i artykuły higieniczne zostały przekazane podopiecznym Domu Matki i Dziecka w Supraślu.
 • 17 marca 2018 r. podczas Dnia Otwartego prezentowaliśmy działania Szkolnego Koła Caritas.
 • 10 marca 2018 r. 11 wolontariuszy SKC pod opieką p. Katarzyny Bartoszuk, p. Marty Bagan i p. Magdaleny Kalisz wzięło udział w Zbiórce Żywności Caritas „Tak, pomagam!”. W „Biedronce” przy ul. Piastowskiej zachęcaliśmy do przekazania produktów żywnościowych na rzecz podopiecznych Caritas.
 • 7 marca 2018 r. p. Magdalena Kalisz przeprowadziła szkolenie przed Zbiórką Żywności Caritas „Tak, pomagam!”, przydzieliła identyfikatory i koszulki. Obecnych było 9 wolontariuszy.
 • 3 marca 2018 r. odbyło się spotkanie formacyjne na temat zauważania potrzeb i problemów ludzi starszych.  Obejrzeliśmy film M. Łozińskiego „Wszystko się może przytrafić”,  poszukiwaliśmy różnych sposobów pomocy seniorom, których znamy. Obecnych było 12 osób, spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz.
 • 10 lutego 2018 r. podczas spotkania formacyjnego rozmawialiśmy o roli pokory w życiu wolontariusza. Omówiliśmy nadchodzące akcje, takie jak: Jałmużna Wielkopostna, Zbiórka Żywności Caritas, „Pielucha dla Malucha”. Obecnych było 20 osób, spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz.
 • 13 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie formacyjne, podczas którego omówiliśmy zasady Społecznej Krucjaty Miłości kard. Stefana Wyszyńskiego i wykonaliśmy plakaty w oparciu o te zasady, obejrzeliśmy film o historii dobroczynności oraz rozliczyliśmy się z „Dzienników wolontariusza”. Spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz, obecne były 23 osoby.
 • 18 grudnia 2017 r. członkowie Zarządu Szkolnego Koła Caritas wraz z p. Magdaleną Kalisz wzięli udział w Gali Wolontariatu zorganizowanej w Białostockim Teatrze Lalek przez Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wysłuchaliśmy wystąpienia Szymona Hołowni pt. „Jak robić dobrze – co jest ważniejsze w pomaganiu: rozwaga czy intuicja?” Towarzyszyliśmy też Julicie Żywno – przewodniczącej SKC – w radosnej chwili odbierania nagrody „Wolontariusz na Medal”.
 • 16 grudnia 2017 r. podczas świątecznego koncertu charytatywnego w Galerii Jurowieckiej uczniowie ZSK pod opieką p. Marty Bagan zbierali pieniądze na rehabilitację Damiana.
 • 14 grudnia 2017 r. w godzinach popołudniowych troje wolontariuszy SKC pod opieką p. Marty Bagan i p. Katarzyny Bartoszuk zachęcało rodziców przybyłych na zebranie do nabycia ozdób świątecznych oraz świec Caritas  na rzecz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 • 13 grudnia 2017 r. wszystkie klasy KSP, KG i KLO przyniosły dary w ramach akcji „Świąteczna Paczka”. Zostaną one przekazane czterem rodzinom potrzebujących wsparcia. Koordynatorem szkolnej akcji była p. Magdalena Kalisz.
 • 12 grudnia 2017 r. wolontariusze SKC wraz z p. Martą Bagan i p. Katarzyną Bartoszuk przygotowali Świąteczny Kiermasz, podczas którego można było kupić ciasta, bombki i kartki  świąteczne na rzecz budowy hospicjum dla dzieci w Wilnie oraz świece Caritas na rzecz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 • 8 i 9 grudnia 2017 r. piętnastu wolontariuszy SKC pod opieką p. Magdaleny Kalisz i p. Marty Bagan wzięło udział w Zbiórce Żywności Caritas „Tak, pomagam!”. W „Biedronce” przy ul. Piastowskiej zachęcaliśmy do przekazania produktów żywnościowych na rzecz podopiecznych Caritas.
 • 8 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Świątecznego Kiermaszu, przeprowadzone przez p. Martę Bagan.
 • 7 grudnia 2017 r. p. Magdalena Kalisz przeprowadziła szkolenie przed Zbiórką Żywności Caritas „Tak, pomagam!”, przydzieliła identyfikatory i koszulki. Obecnych było 11 wolontariuszy.
 • 5 grudnia 2017 r. świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Po uroczystej Eucharystii wzięliśmy udział w spotkaniu wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas i Kół Wolontariatu, prowadzonym przez Panią Aleksandrę Toczydłowską, dziennikarkę TVP Białystok. Gościem specjalnym był Jego Ekscelencja Ks. Abp Tadeusz Wojda.  Podczas warsztatów przedstawiliśmy rozumienie cytatów mówiących o pomocy, dzieleniu się, dobru. Radosne świętowanie zakończyliśmy śpiewem, tańcem i słodkim poczęstunkiem. Obecnych było 44 wolontariuszy SKC pod opieką p. Magdaleny Kalisz.
 • 2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie formacyjne na temat dawania, przyjmowania i wdzięczności. Podczas pracy w grupach staraliśmy się określić, jak w konkretnych sytuacjach można byłoby pomóc potrzebującym. Zastanawialiśmy się nad sposobami pomagania, by nie sprawić komuś przykrości,  ale też nad sposobami przyjmowania pomocy czy prezentów, by nie urazić ofiarodawcy. Część formacyjną zakończyliśmy przedstawieniem scenek obrazujących postawę wdzięczności. Następnie omówiliśmy zbliżające się akcje i przypomnieliśmy zasady obowiązujące podczas zbiórki żywności. Spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz, obecne były 24 osoby.
 • 30 listopada 2017 r. po raz kolejny pomagaliśmy przy Olimpiadzie Przedszkolaków. Zaangażowanych było 11 wolontariuszy SKC, którzy pod opieką p. Katarzyny Bartoszuk, p. Marty Bagan i p. Magdaleny Kalisz  przygotowali małym olimpijczykom słodki poczęstunek, pomagali przy nagłośnieniu i zapisywaniu punktów.
 • 30 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
 • 23 listopada 2017 r. w pomoc przy Olimpiadzie Przedszkolaków zaangażowało się 10 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas. Pod opieką p. Anety Uścińskiej-Walesiuk, p. Marty Bagan i p. Magdaleny Kalisz  przygotowaliśmy małym olimpijczykom słodki poczęstunek, pomagaliśmy przy nagłośnieniu i zapisywaniu punktów.
 • 18 listopada 2017 r. w Galerii Jurowieckiej pięcioro wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Magdaleny Kalisz włączyło się w akcję „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci”. Zachęcaliśmy do zadeklarowania comiesięcznych wpłat na rzecz podopiecznych Caritas.
 • 13 listopada 2017 r. podczas spotkania organizacyjnego omówiliśmy zbliżające się akcje.
 • 11 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyły się 58. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, przy których – pod opieką p. Magdaleny Kalisz, p. Katarzyny Bartoszuk i p. Marty Bagan – pomagało 42 uczniów KSP, KG i KLO (w tym 38 wolontariuszy SKC)  oraz dwie absolwentki KG. Do naszych zadań należało m.in. zapisywanie uczestników do poszczególnych konkurencji, pomoc przy konkurencjach (olimpijka, kręgle, rzuty karne, rzuty do kosza, rzuty do celu, konkurs plastyczny, karaoke),  obsługiwanie szatni, pomoc przy poczęstunku, rozdawaniu upominków i sprzątaniu.
 • 10 listopada 2017 r. pomagaliśmy w przygotowaniach do Zawodów Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 4 listopada 2017 r. siedmioro wolontariuszy SKC pod opieką p. Magdaleny Kalisz udało się na Cmentarz Wojskowy, by zapalić znicze i pomodlić się za żołnierzy poległych w obronie naszej ojczyzny.
 • 4 listopada 2017 r. podczas spotkania formacyjnego wolontariuszy SKC próbowaliśmy ćwiczyć się w dojrzałości emocjonalnej: staraliśmy się zrozumieć nasze emocje, uczyliśmy się je nazywać i okazywać w odpowiedni sposób. Omówiliśmy również zbliżające się akcje. Obecnych było 27 osób, spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz.
 • 3 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie Zawodów Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych.
 • 21 października 2017 r. odbyło się spotkanie formacyjne wolontariuszy, poświęcone motywacjom. Uświadomiliśmy sobie, dlaczego chcemy udzielać się w wolontariacie, co dajemy, a co otrzymujemy w zamian. Poznaliśmy zasady Kodeksu etycznego wolontariusza, poruszyliśmy zagadnienie odpowiedzialności za siebie i innych, omówiliśmy też nadchodzące akcje. Obecnych było 36 osób, spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz.
 • 19 października 2017 r. zorganizowaliśmy Kiermasz Ciast na rzecz ośrodka Metanoia.
 • 16 października 2017 r. miało miejsce spotkanie organizacyjne w sprawie Kiermaszu Ciast.
 • 11 października 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu SKC z opiekunem. Ustaliliśmy podział obowiązków, omówiliśmy zbliżające się akcje.
 • 30 września 2017 r. podczas spotkania wolontariuszy przybliżyliśmy zasady działania SKC, Regulamin SKC, wybraliśmy Zarząd. W części formacyjnej zastanawialiśmy się nad tym, jakimi wartościami kierujemy się w codziennym życiu i jaka jest ich hierarchia. Mogliśmy się też lepiej poznać poprzez zabawy integracyjne. Obecne były 33 osoby, spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz.
 • 11 września 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla kandydatów na wolontariuszy SKC. Obecne były 33 osoby z KSP, KG i KLO. Spotkanie prowadziła p. Magdalena Kalisz wspierana przez p. Katarzynę Bartoszuk i p. Martę Bagan.