Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Spotkanie kandydatów na wolontariuszy SKC- 27.09.2021 r.
  2. Wybór Zarządu SKC – 21.10.2021 r.
  3. Zbiórka odzieży dla uchodźców i słodyczy dla strażników granicznych – X-XI. 2021 r.
  4. Spotkanie formacyjne wolontariuszy SKC – 2. 12. 2021 r.