Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019: