Spotkania i akcje

Spotkania i akcje Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Wybór Zarządu SKC – 27.09.2023 r.