Najpilniejsi uczą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie!

Od 1 września 2018 roku najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku będą mogli uczyć się w naszej szkole bez czesnego!

Uprawniają do tego:

tytuł laureata lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej,

tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,

średnia 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

ZAPRASZAMY!!!