Najpilniejsi uczą się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie!

Od 1 września 2018 roku najpilniejsi uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku będą mogli uczyć się w naszej szkole bez czesnego!

Uprawniają do tego:

tytuł laureata lub finalisty olimpiady ogólnopolskiej,

tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,

średnia 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

ZAPRASZAMY!!!

 

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły do 31.05.2021 r.

Zapraszamy na dni otwarte 27.02.2021 r. i 20.03.2021 r. w godzinach 10.00-13.00.