W tym szczególnym czasie, prosimy o bieżące sprawdzanie dziennika elektronicznego!