Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełniają następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Zakończyła się już rekrutacja rekrutacja grupy pierwszej (uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy czwartej). Rekrutacja uczniów klas 1-3 rozpocznie się 29 lipca 2022r. Wymagane dokumenty – karty uczestnika oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną przesłane przez dziennik internetowy Librus. Będą również udostępnione na stronie internetowej szkoły.