PROJEKT: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

PROJEKT: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości, a także uzyskanie wiedzy w zakresie planowania własnej ścieżki kariery zawodowej wśród uczniów ZSK poprzez realizację zajęć rozwijających, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości, uczenia się oraz zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English;
 programowanie Scratch;
• Robotyka.

KATOLICKIE GIMNAZJUM
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 chemia;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
 język angielski;
 zajęcia biologiczno – ekologiczne;
 Klub Młodego Chemika;
 geografia;
 programowanie Scratch;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się;
• Robotyka.

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
 matematyka;
 fizyka;
 język angielski;
• Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
 matematyka;
 język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym Cambridge English FCE;
 język angielski;
 biologia;
 chemia;
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
• Przedsiębiorczość;
• Komunikacja interpersonalna i nabycie umiejętności pracy zespołowej;
• Efektywne techniki uczenia się.

Ze względu na reformę ustroju szkolnego układ zajęć może ulec zmianie.