Z radością informujemy, że 100 procent naszych Absolwentów zdało egzamin maturalny.

Wśród nich jest Przemek Stocki, którego wyniki z 6 egzaminów znajdują się w najwyższych staninach! Cieszymy się bardzo i gratulujemy!