Od 30 czerwca 2022 r. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje przedsięwzięcie pn. „MobiProgram w KSP”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów klas 6-8 w roku szkolnym 2022/2023.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Celem głównym przedsięwzięcia będzie wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce PO WER.

Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełniają następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Rekrutacja uczniów klas 1-3 odbędzie się od 13.09.2022 do 26.09.2022r.

30 września nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji przez dziennik internetowy librus.

Wymagane dokumenty – karty uczestnika oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostaną przesłane przez dziennik internetowy Librus. Będą również udostępnione na stronie internetowej szkoły.

Spotkanie Absolwentów

Jak co roku w przedostatni piątek września odbyło się w naszej szkole Spotkanie Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej. Przybyli ci, którzy maturę zdali przed wakacjami, jak też absolwenci z poprzednich lat. Dzięki szkolnym kronikom odżyły wspomnienia i anegdoty. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Modlitwa w archikatedrze w ramach Tygodnia Wychowania

W ramach XII Tygodnia Wychowania do archikatedry białostockiej na wspólną modlitwę przybyły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Katolickich, wraz z Dyrekcją i nauczycielami. Podążając za słowami homilii wygłoszonymi przez Arcybiskupa Józefa Guzdka, życzymy wszystkim wytrwałości w trudach zdobywania wiedzy i pokonywania wszelkich trudności.
zdjęcia źródło: archibial.pl

Wyjazd do Różanegostoku

W dniach 12-13 września tradycyjnie ponad 80 naszych licealistów wraz z wychowawcami i księdzem prefektem uczestniczyła w wyjeździe rekolekcyjno-integracyjnym, który w tym roku odbył się w Różanymstoku. Uczniowie uczestniczyli codziennie w Eucharystii w Sanktuarium Maryjnym oraz poprzez konferencje i wspólną modlitwę budowali swoją więź z Jezusem opartej na zachwycie nad Nim samym. Oczywiście nie brakowało integracji: wspólne zabawy, zadania, warsztaty, czytanie narodowe, czy wyczyny sportowe pozwoliły na zawiązanie relacji także między sobą. Piękny czas budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.