Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu, w którym zaprezentowała 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2021/2022 najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego, a także odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA UZYSKAŁO BRĄZOWĄ ODZNAKĘ.

Od 30 czerwca do 29 grudnia 2022r. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje przedsięwzięcie pn. „MobiProgram w KSP” o numerze

2021-1-PMU-4023, w ramach którego odbyły się wyjazdy do Portugalii 30 uczniów klas 6-8.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kwota dofinansowania: 190 496,00 PLN

    Celem głównym przedsięwzięcia było wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w zakładce PO WER.


Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji przystąpili uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełnili następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Obecnie odbywają się zajęcia przygotowawcze do wyjazdu.

Planowane terminy mobilności:

Grupa 1 – 22.11.2022- 3.12.2022

Grupa 2- 7.03.2023-18.03.2023

 


Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zakupionych w ramach w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej i przekazanych do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy do wypożyczania i czytania!

25 lat temu…

Autor: Antoni Sawczuk
zdjęcie: Antoni Sawczuk
Powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące, które od 2005 roku nosi imię Matki Bożej Miłosierdzia.
Dziękując Panu Bogu i ludziom za całe Dobro tego czasu, chcemy podjąć kilka jubileuszowych inicjatyw:
✓ 8 listopada 2022 r. godz. 17.30 – Koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A
✓ 16.11.2022 r. godz. 9.30 – Święto patronalne Zespołu Szkół Katolickich: Msza św. w katedrze pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Guzdka oraz uroczystości w szkolnej hali sportowej
✓ styczeń-luty 2023 r. – Turniej piłki nożnej społeczności szkolnej: uczniów, absolwentów, rodziców, pracowników
✓ 11.02.2023 r. – Bal absolwentów oraz społeczności szkoły i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – organu prowadzącego szkołę
✓ maj-czerwiec 2023 r. – Pielgrzymka społeczności szkolnej do Świętej Wody
Zapraszamy naszych wspaniałych absolwentów, uczniów, rodziców, pracowników i przyjaciół naszych szkół do wspólnego świętowania i dziękowania Panu Bogu i ludziom.
Do zobaczenia wkrótce!

ChemTechMat

Od 21.10.2022 do 31.12.2022 realizowaliśmy w szkole projekt „ChemTechMat”, który polegał na przeprowadzeniu zajęć laboratoryjnych oraz powtórzeniowych z chemii w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowych czujników Labdisc, platformy LabXchange, programowi ChemSketch zajęcia pozwoliły nabyć uczniom wiedzę i umiejętności chemiczne oraz podniosły kompetencje kluczowe, szczególnie w zakresie podstawowych umiejętności językowych, umiejętności czytania, liczenia oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które stanowią niezbędną podstawę uczenia się, wspierającą wszystkie działania edukacyjne. Projekt pomógł młodzieży lepiej przygotować się do matury, ale również do studiów. Samodzielnie projektowali eksperymenty, obserwowali, wyciągali wnioski, prezentowali swoje wyniki, dzięki oprogramowaniu czujników Labdisc było to możliwe od razu po wykonaniu doświadczeń.

VII MEMORIAŁ URSZULI MARCINIAK

11 stycznia 2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu – Memoriał Urszuli Marciniak. Jest to konkurs w rozwiązywaniu zagadek diagramowych. Wystartowaliśmy w 3 kategoriach: młodzicy (klasy 3 – 5), juniorzy (klasy 6 -8) oraz dorośli, czyli nasi wspaniali rodzice. Łatwo nie było, ale do finałów zakwalifikowali się:
– w kategorii młodzicy: Stanisław Sadowski, Stanisław Lul, Michał Górczyński, Stanisław Kulesza, Aleksandra Chromicka, Zofia Kudzinowska, Franciszek Kruszewski, Franciszek Kilcki, Stefan Rytelewski, Amelia Ambrożko, Barbara Skrypko, Piotr Matysewicz;
– w kategorii juniorzy: Maksymilian Banachowicz, Fabian Kuprjanowicz, Magdalena Czyżewska, Amelia Kruszewska, Szymon Dudek oraz
– w kategorii dorośli: pan Łukasz Kulesza.
Finały ogólnopolskie odbędą się 25 marca br. na Politechnice Białostockiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zimowisko – dzień trzeci

III dzień Zimowiska okazał się bardzo śnieżny, bowiem przez cały dzień obficie padało. Jednak to nie przeszkodziło naszej młodzieży wykorzystać ten czas aktywnie. Dziś odwiedzili słynną Gubałówkę, oczywiście nie zabrakło narciarskich szaleństw na stoku w Małym Cichym, a wieczorem odpoczęli w Termach Zakopiańskich. Dziękujemy Województwo Podlaskie za wsparcie 😊

Zimowisko – dzień drugi

II dzień na Zimowisku nasza młodzież spędziła na stoku narciarskim CzorsztynSki w Kluszkowcach. Mieli okazję szkolić swoje umiejętności w jeździe na nartach lub desce snowboardowej. W drugą część dnia wyruszyli do pięknej Doliny Chochołowskiej, ale mogli ją zobaczyć w innej odsłonie. Bowiem wybrali się na kulig i przemierzyli dolinę na saniach z pochodniami, by zakończyć przejażdżkę ogniskiem, kiełbaską, bigosem, pajdą chleba ze smalcem i wspaniałą herbatą. Wszystkiemu temu towarzyszyła kapela góralska. Piękny i intensywny dzień. Oczywiście wyjazd by się nie odbył bez wsparcia Województwo Podlaskie.