W Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizowany jest projekt: „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie”  w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO

Projekt realizowany jest od 28.04.2023 do 23.06.2023 roku.

Celem projektu jest zgromadzenie środków finansowych na wybudowanie przydomowej studni polskiej rodzinie na Wileńszyźnie będącej w trudnej sytuacji materialnej.

W dniach 15-19 maja 2023 roku w ramach realizacji projektu „Pomoc Polakom na Wileńszczyźnie” w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się warsztaty, podczas którch dzieci wytwarzał mydełka, które będzie można zakupić podczas Festynu w dniu 30 maja. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na wyżej wymieniony cel.

Zespól Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku realizuje projekt pt. Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności kadry Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku” (2022-1-PL01-KA122-SCH-000073645), który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 Okres realizacji projektu: 31-12-2022 – 30-12-2023

Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nastąpi podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i kierowniczej m.in. poprzez wzrost poziomu stosowania nowoczesnych technologii w edukacji na odległość oraz metod eksponujących w nauczaniu.

Projekt zakłada udział 20 osób w 2 kursach, które odbędą się w Tesalonikach w Grecji.

Poprzez realizację projektu:

-wzrośnie jakość nauczania poprzez wdrożenie nowych technologii, metod i narzędzi pracy,

-nastąpi podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, członków kadry zarządzającej i innych pracowników szkoły,

-Poszerzy się międzynarodowy wymiar kształcenia, nastąpi wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania oraz rozwój szkoły w środowisku międzykulturowym.


Zespół Szkól Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku  realizuje projekt p.n. „Zmiana zaczyna się od pierwszego kroku – mobilności uczniów – Zespół Szkół Katolickich w Białymstoku”. W ramach projektu 30 uczniów i 6 nauczycieli będzie uczestniczyło 12- dniowym bezpłatnym wyjeździe do Hiszpanii. Do rekrutacji przystąpili uczniowie klas 1-4 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którzy spełnili następujące warunki:

  • ocena zachowania (ocena z końca roku) min. dobre
  • średnia ocen min (oceny z końca roku). 3,5
  • średnia ocena z angielskiego (średnia ocen z pierwszego półrocza i końca roku) min. 3,5
  • pozytywna rekomendacja wychowawcy klasy
  • zgoda rodziców.

Obecnie odbywają się zajęcia przygotowawcze do wyjazdu.

Planowane terminy mobilności:

Grupa 1 – 22.11.2022- 3.12.2022

Grupa 2- 7.03.2023-18.03.2023

 


Zapraszamy do zapoznania się z listą książek zakupionych w ramach w ramach Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej i przekazanych do biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy do wypożyczania i czytania!

Mazury

2 czerwca 2023 roku uczniowie klas III – VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej wyruszyli wraz z opiekunami na Mazury. Celem tej wyprawy były Giżycko i Mikołajki. W bogatym programie znalazły się: Park Linowy „Wiewióra”, Twierdza „Boyen”, Park Wodny „Tropikana” oraz rejs statkiem po jeziorze Śniardwy. Bawiliśmy się świetnie. Pełni pozytywnych wrażeń w późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do Białegostoku.

Projekt, klasy III B KSP „Mój wymarzony zawód”, odsłona 5

Czy ktoś zastanawiał się, jaka jest różnica między projektantem wnętrz a architektem? – Amelia Olchowik nam to wszystko wyjaśniła! Mimo, że oba zawody dotyczą branży budowlanej, to różnica jest znacząca. Od architekta wymaga się wszechstronnej wiedzy, nie tylko plastycznej, ale także technicznej, ponieważ zajmuje się całościowym projektem budynku, a projektant wnętrz, w oparciu o swoją wiedzę i uzdolnienia plastyczne, organizacyjne, tworzy funkcjonalne, piękne wnętrza. Projektantem może zostać osoba posiadająca uprawnienia budowlane projektowe, natomiast architektem może być tylko absolwent kierunku architektura. Ciekawa droga maluje się przed Amelką i wszystkimi, którzy zostali zainspirowani tym wystąpieniem do wykonywania zawodu projektanta. Uczniowie mieli szansę zaaranżować wnętrze w różnych stylach. Okazało się, że prócz radości tworzenia, kreatywności i stanowczości, potrzebna była również wiedza🙂…więc śmiało malujmy, projektujmy ten świat!🙂