Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli na Adorację Krzyża. Będzie się ona odbywać w każdy wtorek Wielkiego Postu, w kaplicy szkolnej, o godz. 7.40.

Przyjdź, Jezus czeka 🙂

 

REKOLEKCJE SZKOLNE

29-31 marca 2023 r.

Mój zawód…

W klasie III B KSP ruszył, pełną parą, projekt „Mój zawód…”. Realizację tego przedsięwzięcia, jako pierwszy, rozpoczął Jan Jakub Łętowski, który przeprowadził fenomenalną lekcję otwartą dla klas I-III KSP. Tego dnia wszyscy mieliśmy okazję poczuć się jak na prawdziwej rozprawie sądowej. Zawód sędziego został zaprezentowany w pełnej krasie. Toga, kodeks karny, akta, prokurator, pełnomocnik, to pojęcia, które na pewno nie są już obce. Uczniowie mogli zadawać pytania, odgrywać role, bawiąc się przy tym świetnie. Także… Proszę wstać, Sąd idzie!

VI Konkurs Krasomówczy

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII z białostockich szkół podstawowych do udziału w V Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Temat tegorocznej edycji: „Poznaj moje ulubione miejsce w Białymstoku”. Przesłuchania konkursowe odbędą się 17.04.2023r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 kwietnia 2023r. do g.15.00.

regulamin VI Konkurs Krasomówczy 2023

Wodne Sprawy – I edycja konkursu pt. „Rzeka – nauka płynąca z natury”

Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkich miłośników przyrody, fotografów, ale także uczniów szkół podstawowych!

https://wodnesprawy.pl/konkurs/


Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi w przypadku powodzi, a ich koryta często wysychają lub całkiem zanikają. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno być dla nas priorytetem. Użytkowanie wód i ich duże zanieczyszczenie powoduje rosnącą presję oraz pogorszenie jakości tego zasobu. Nasza świadomość na temat ochrony wody, w tym rzek powinna stale wzrastać.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać,
jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków
rzek można jeszcze ochronić.

I edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Fotografia – konkurs skierowany do wszystkich osób pełnoletnich

2. Rysunek – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 4-6)


Aby wziąć udział w konkursie należy przedstawić w odpowiedniej formie (fotografii/rysunku) naturalne odcinki polskich rzek, łęgów, obszarów mokradłowych,
które w naturalny sposób retencjonują wodę.

Jury Konkursu:
Patryk Biegański – Fotograf
Urszula Sadowska – Maksym -Ekspert ds. Ochrony przed powodzią – DHI POLSKA
Joanna Sarapata – Malarka
Agnieszka Hobot – Redaktorka naczelna „Wodnych Spraw”

Konkurs rozpoczął się 9 marca i trwa do 12 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 26 maja 2023 r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Sponsorem konkursu jest DHI

Konkurs plastyczny CEN Białystok

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza do udziału w II edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego Patron roku i jego twórczość „Magia obrazu – ilustracje do utworów Aleksandra Fredry”. Uczestnicy konkursu wykonują ilustrację do wybranego utworu pisarza. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl.0-VIII) miasta Białegostoku i województwa. Termin składania prac upływa 30.04.2023. Zwrócono się o patronat honorowy nad konkursem do Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.