Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

Serdecznie zapraszamy!


Jeżeli nie znalazłeś w bibliotece potrzebnej Ci książki lub zabrakło dla Ciebie lektury, odwiedź jedną z bibliotek osiedlowych. Ich adresy znajdziesz w poniższym pliku.Regulamin korzystania z dotacyjnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.


Z radością informujemy, że Katolicka Szkoła Podstawowa im. Matki Bożej Miłosierdzia prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na zakup nowych książek i elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo otrzymaliśmy w sumie 15000 zł.