Nasza patronka

 NASZA PATRONKA – MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA

„Maryja jest więc równocześnie Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. W tym znaczeniu nazywamy Ją również Matką miłosierdzia — Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia, a każdy z tych tytułów posiada swój głęboki sens teologiczny. Mówią one o tym szczególnym przysposobieniu Jej duszy, całej Jej osobowości do tego, aby widzieć poprzez zawiłe wydarzenia dziejów naprzód Izraela, a z kolei każdego człowieka i całej ludzkości, owo miłosierdzie, które z pokolenia na pokolenie (por. Łk 1, 50) staje się ich udziałem wedle odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej Trójcy. Nade wszystko jednak powyższe tytuły, jakie odnosimy do Bogarodzicy, mówią o Niej jako o Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jako o Tej, która doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w takiż sposób „zasługuje” na to miłosierdzie przez całe swoje ziemskie życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego Syna. Mówią o Niej wreszcie jako o Tej, która poprzez swój ukryty, a równocześnie nieporównywalny udział w mesjańskim posłannictwie swojego Syna, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby przybliżać ludziom ową miłość, jaką On przyszedł im objawić.” Jan Paweł II „Dives in misericordia”

 

 

Krótka historia obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku

Kult Matki Bożej Miłosierdzia na wzór wileński z Ostrej Bramy w Wilnie przeniósł do Białegostoku zaraz po II Wojnie Światowej Ksiądz Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski. Podtrzymywali go Jego następcy: bp Sawicki i bp Suszyński. Bp Henryk Gulbinowicz ofiarował do katedry wierną kopię obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, którą namalowała w 1927 r. Łucja Bałzukiewicz, malarka wileńska. Na 50-lecie koronacji obrazu w Ostrej Bramie z inicjatywy Bpa Edwarda Kisiela zbudowano w 1977 r. w prokatedrze białostockiej specjalną kaplicę dla ofiarowanego obrazu, którą poświęcił kard. Karol Wojtyła. W 1993 r., na prośbę bpa Kisiela, Jan Paweł II wydał dokument zezwalający na koronację białostockiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Koronacja odbyła się w 1995 r. Archidiecezję przygotował do niej bp Stanisław Szymecki.

 

 

 

Nadanie imienia Matki Bożej Miłosierdzia Szkołom Katolickim

Uroczystość nadania Szkołom Katolickim imienia Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się 16 listopada 2005r. i rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby – Metropolity Białostockiego. W czasie Eucharystii poświęcono sztandar. „Każdy sztandar – mówił ks. Arcybiskup – jest znakiem rozpoznawczym określonej wspólnoty. Niech ten sztandar będzie znakiem ludzi mądrych, pełnych zaufania do Miłosierdzia i gotowych do świadczenia miłosierdzia swoim bliźnim”. Święta Patronka towarzyszy nam w codzienności szkolnej i otacza płaszczem matczynej opieki.