PO WER

Katolickie Liceum Ogólnokształcące realizuje przedsięwzięcie „MobiProgram w KLO”, w ramach którego planowany jest wyjazd zagraniczny 30 uczniów do Portugalii. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze wielojęzyczności, cyfrowym, osobistym, społecznym, w zakresie uczenia się, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz kompetencji obywatelskich.

Przed wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze – kurs języka angielskiego i przygotowanie kulturowe.

 

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w przedsięwzięciu „MobiProgram w KLO” oraz złożenie karty zgłoszeniowej ucznia i rekomendacji wychowawcy klasy w sekretariacie szkoły do 13 października 2021 r.

 

 

Terminarz rekrutacji:

1-13 października 2021r. – składanie kart zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły

18-21 października 2021r. – rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

25 października 2021r. – przekazanie kandydatom listy osób zakwalifikowanych do projektu i listy rezerwowej przez dziennik internetowy Librus

26 października 2021r. – składanie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

27-29 października 2021r. – rozpatrzenie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną i ewentualna aktualizacja listy osób zakwalifikowanych i listy osób rezerwowych

REKTRUTACJA ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA do 31 pazdziernika 2021 r.

Karta zgłoszeniowa mobilność
Rekomendacja wychowawcy klasy mobilność
Regulamin mobilności KLO