Kadra pedagogiczna

EDUKCJA WCZESNOSZKOLNA

 

mgr Monika Włoskowska
mgr Iwona Królewska
mgr Joanna Antoniuk
mgr Elżbieta Lach
mgr Elżbieta Czarnowska

RELIGIA
dr Anna Bielawska
mgr Wioletta Kuk
ks. mgr lic. teol. Michał Urban
  JĘZYK POLSKI
mgr Honorata Kozłowska
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz
mgr Urszula Jurkowska
mgr Ewa Grodzka
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Anna Jabłońska
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej
mgr Renata Dąbrowska
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Daniela Turowska-Pawlak
HISTORIA
mgr Bożena Łukaszewicz-Kulesza
mgr Joanna Lul
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Bożena Łukaszewicz-Kulesza
mgr Joanna Lul
BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj
CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska
  GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Elżbieta Rząca
MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Monika Zając
mgr Katarzyna Norwa
FIZYKA
mgr Radosław Werpachowski
INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka
WF
mgr Joanna Koc
mgr Tomasz Klimczuk
PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska
TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak
MUZYKA
mgr Małgorzata Olechno
DORADCA ZAWODOWY
mgr Iwona Królewska
WDŻ
mgr Bernarda Żmujdzin
PRZYRODA
mgr Izabela Łuczaj
BIBLIOTEKA
mgr Katarzyna Lankau
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Irena Sokół
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Michał Dąbrowski
SZACHY
mgr Karol Busiński
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

mgr Joanna Lul

PEDAGOG
mgr Monika Winiarska
LOGOPEDA
mgr Małgorzata Wnorowska
  KOORDYNATOR ŚWIETLICY
mgr Magdalena Patrycja Kruchelska
ADMINISTRATOR DZIENNIKA i WWW
mgr Radosław Werpachowski

 

(kontakt: fizyk.bialystok@gmail.com)

PSYCHOLOG 
mgr Joanna Kabacińska