Kadra pedagogiczna

 

EDUKCJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Monika Włoskowska
mgr Marta Romanowska
mgr Joanna Antoniuk
mgr Elżbieta Lach
mgr Elżbieta Czarnowska
dr Katarzyna Nadachewicz
mgr Iwona Królewska
mgr Marta Łotko

 

RELIGIA
dr Anna Bielawska
s. mgr Anna Galewska
ks. mgr lic. teol. Łukasz Kisielewski
  JĘZYK POLSKI
mgr Honorata Kozłowska
mgr Katarzyna Bartoszuk
mgr Katarzyna Lankau
mgr Magdalena Kalisz
mgr Urszula Jurkowska
mgr Ewa Grodzka
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Anna Jabłońska
mgr Urszula Harasimowicz
mgr Magdalena Radajewska-Czelej
mgr Renata Dąbrowska
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Marzanna Bieluczyk
mgr Monika Muszyńska
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marta Kudzinowska
mgr Magdalena Brzozowska
mgr Barbara Korytko
HISTORIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Bożena Łukaszewicz-Kulesza
mgr Joanna Lul
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Joanna Lul
BIOLOGIA
mgr Izabela Łuczaj
CHEMIA
mgr Aneta Wilczewska
  GEOGRAFIA
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Urszula Rogalewska
MATEMATYKA
mgr Marta Bagan
mgr Anna Kowalewicz
mgr Katarzyna Norwa
FIZYKA
mgr Marta Orzechowska
mgr Radosław Werpachowski
INFORMATYKA
mgr inż. Marta Łabieniec-Chomicka
mgr Małgorzata Dakowicz
mgr Radosław Werpachowski
WF
mgr Joanna Koc
mgr Magda Głowacka
mgr Karolina Kostko
mgr Tomasz Klimczuk
PLASTYKA
mgr Elżbieta Sadowska
TECHNIKA
mgr Mirosław Heleniak
MUZYKA
mgr Małgorzata Olechno
 

DORADCA ZAWODOWY
mgr Iwona Królewska
WDŻ
mgr Bernarda Żmujdzin
PRZYRODA
mgr Izabela Łuczaj
BIBLIOTEKA
mgr Katarzyna Lankau
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Irena Sokół
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
mgr Michał Dąbrowski
SZACHY
mgr Karol Busiński
RETORYKA
mgr Urszula Jurkowska
mgr Magdalena Kalisz
 

PEDAGOG
mgr Monika Winiarska

 

LOGOPEDA
mgr Małgorzata Wnorowska
  KOORDYNATOR ŚWIETLICY
mgr Magdalena Patrycja Kruchelska
 

ADMINISTRATOR DZIENNIKA i WWW
mgr Radosław Werpachowski

(kontakt: fizyk.bialystok@gmail.com)